04 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:01

Politiskt tram(s)

Insändare: Skola

I MT kan vi läsa att Sture Pettersson säger att citat: ”vi politiker kan behålla till exempel landsbygdsskolor av särskilda skäl och att friskolor inte resonerar på samma sätt!” Pettersson sätter sig över de pedagoger som startat Mariestads fyra friskolor, samt de föräldrar som frivilligt sänder sina barn dit!

Vilket trams! Den minnesgode läsaren vet ju att hr Pettersson lade ner både Torsö skola och Mariaskolan. Låg- och mellanstadieelever från Torsö bussades ett år till Hassle innan Torsö Skärgårdsskola startades av en förening. Här på Ön finns ju en fantastiskt bra friskola! Jag är tveksam om jag i mitt långa liv sett en bättre skola!

När Mariaskolan ödelades plöjde s-sidan ner 145 miljoner i privata företag som byggde Högelidskolan mot personalens vilja. Högstadielärarna ville ha kvar tre och mindre högstadier och så blev det eftersom en friskola, Ekhamraskolan, startades av två pedagoger, Mårten Bremer och Olof Lindblad. Många föräldrar och barn/ungdomar väljer förstås frivilligt denna så kallade friskola.

Det är för övrigt anmärkningsvärt att hr Pettersson ger politiker en högre dignitet än pedagoger, eftersom den av politiker nybyggda jättedyra Högelidskolan fått flest anmärkningar och viteshot av Skolinspektionen medan friskolorna i Mariestad ;Vänergymnasiet, Ekhamra-, Lillängs- samt Torsö skärgårdsskola knappast fått några anmärkningar. Friskolorna drivs dessutom i äldre lokaler.

Hr Petterssons parti har motarbetat alla dessa skolor. På till exempel Vänergymnasiet har många av mina fd skoltrötta elever lyckats hitta sin rätta plats på fordonslinjen och trots Sture(s) motstånd har många hamnat i en fin yrkeskarriär!

Tack vare Alliansen har ju dessutom den ödelagda Mariaskolan fyllts med ett spektra av olika aktiviteter och bl a har Mariestads Folkhögskola återuppstått, trots att (s) genom åren aldrig arbetat för att stötta den!

Stures angrepp på friskolor och självhävdelsen över politikernas förträfflighet beklagar jag! Låt oss samarbeta i kommunala skolor och friskolor för att höja utbildningsnivån i stan!

Jag tror att föräldrarna i Mariestad är kompetenta att välja skola med och för sina barn och det behövs inga politiska förmyndare i det valet!

Rolf Oldin (KD)

I MT kan vi läsa att Sture Pettersson säger att citat: ”vi politiker kan behålla till exempel landsbygdsskolor av särskilda skäl och att friskolor inte resonerar på samma sätt!” Pettersson sätter sig över de pedagoger som startat Mariestads fyra friskolor, samt de föräldrar som frivilligt sänder sina barn dit!

Vilket trams! Den minnesgode läsaren vet ju att hr Pettersson lade ner både Torsö skola och Mariaskolan. Låg- och mellanstadieelever från Torsö bussades ett år till Hassle innan Torsö Skärgårdsskola startades av en förening. Här på Ön finns ju en fantastiskt bra friskola! Jag är tveksam om jag i mitt långa liv sett en bättre skola!

När Mariaskolan ödelades plöjde s-sidan ner 145 miljoner i privata företag som byggde Högelidskolan mot personalens vilja. Högstadielärarna ville ha kvar tre och mindre högstadier och så blev det eftersom en friskola, Ekhamraskolan, startades av två pedagoger, Mårten Bremer och Olof Lindblad. Många föräldrar och barn/ungdomar väljer förstås frivilligt denna så kallade friskola.

Det är för övrigt anmärkningsvärt att hr Pettersson ger politiker en högre dignitet än pedagoger, eftersom den av politiker nybyggda jättedyra Högelidskolan fått flest anmärkningar och viteshot av Skolinspektionen medan friskolorna i Mariestad ;Vänergymnasiet, Ekhamra-, Lillängs- samt Torsö skärgårdsskola knappast fått några anmärkningar. Friskolorna drivs dessutom i äldre lokaler.

Hr Petterssons parti har motarbetat alla dessa skolor. På till exempel Vänergymnasiet har många av mina fd skoltrötta elever lyckats hitta sin rätta plats på fordonslinjen och trots Sture(s) motstånd har många hamnat i en fin yrkeskarriär!

Tack vare Alliansen har ju dessutom den ödelagda Mariaskolan fyllts med ett spektra av olika aktiviteter och bl a har Mariestads Folkhögskola återuppstått, trots att (s) genom åren aldrig arbetat för att stötta den!

Stures angrepp på friskolor och självhävdelsen över politikernas förträfflighet beklagar jag! Låt oss samarbeta i kommunala skolor och friskolor för att höja utbildningsnivån i stan!

Jag tror att föräldrarna i Mariestad är kompetenta att välja skola med och för sina barn och det behövs inga politiska förmyndare i det valet!

Rolf Oldin (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.