03 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Inför skrotpremie igen

Insändare: Miljö

Sedan skrotpremien togs bort 2007 har antalet skrotbilar ökat kraftigt längs vägar och i skog och mark. Enligt organisationen Håll Sverige Rent uppskattas antalet bilvrak till dryga 300 000 stycken. Antalet avställda bilar har också ökat lavinartat - från en halv miljon fordon till en miljon. Enligt Sveriges bilåtervinnares riksförbund, SBR, har antalet avställda bilar ökat lika mycket som antalet skrotade bilar har minskat.

När man slopade skrotpremien minskade motivationen hos enskilda bilägare att lämna sina fordon till bilskroten. Det hade plötsligt blivit en förlustaffär att köra bilen till skroten, eftersom många skrotfirmor istället tog en avgift för att ta hand om bilen. Många valde och väljer, därför i stället att helt enkelt överge bilvraket någonstans. När man ser till antalet nyproducerade bilar som kommer ut i trafiken, i jämförelse med antalet bilar som skrotas är siffran oroväckande.

Och jag ställer mig frågan, vill vi ha ett Sverige med sönderslagna och utbrända bilar? Ett Sverige med miljöfarliga ämnen i skog, mark och i vattnet? Om en skrotbil överges i naturen tar det inte särskilt lång tid innan giftiga ämnen läcker ut i marken och i vattnet. I många fall lyckas man inte få fram information om vem som äger bilen och om markägaren beslutar sig för att flytta skrotbilen kan markägaren dömas för egenmäktigt förfarande. Idag är ett tillvägagångssätt att be Trafikverket, Kronofogden, polisen eller kommunen om hjälp. Om det visar sig att det inte finns någon ägare till bilen så är det polisens ansvar att forsla bort bilen och i de fall bilägaren inte vill ta ansvar för bilen så är det kronofogdens ansvar.

Jag föreslår att man inför en generös skrotpremie för enskilda bilägare och att man inför en skälig transportersättning och miljöpremie i de fall markägare eller kommun tvingas forsla bort en skrotbil. Man måste dessutom se över lagstiftningen kring bortforsling av skrotbilar som övergetts, så att markägare och kommuner inte kan dömas för egenmäktig förfarande i de fall ägaren inte tar sitt ansvar.

Maria Jansson, Riksdagskandidat för Centerpartiet i Mariestad

Sedan skrotpremien togs bort 2007 har antalet skrotbilar ökat kraftigt längs vägar och i skog och mark. Enligt organisationen Håll Sverige Rent uppskattas antalet bilvrak till dryga 300 000 stycken. Antalet avställda bilar har också ökat lavinartat - från en halv miljon fordon till en miljon. Enligt Sveriges bilåtervinnares riksförbund, SBR, har antalet avställda bilar ökat lika mycket som antalet skrotade bilar har minskat.

När man slopade skrotpremien minskade motivationen hos enskilda bilägare att lämna sina fordon till bilskroten. Det hade plötsligt blivit en förlustaffär att köra bilen till skroten, eftersom många skrotfirmor istället tog en avgift för att ta hand om bilen. Många valde och väljer, därför i stället att helt enkelt överge bilvraket någonstans. När man ser till antalet nyproducerade bilar som kommer ut i trafiken, i jämförelse med antalet bilar som skrotas är siffran oroväckande.

Och jag ställer mig frågan, vill vi ha ett Sverige med sönderslagna och utbrända bilar? Ett Sverige med miljöfarliga ämnen i skog, mark och i vattnet? Om en skrotbil överges i naturen tar det inte särskilt lång tid innan giftiga ämnen läcker ut i marken och i vattnet. I många fall lyckas man inte få fram information om vem som äger bilen och om markägaren beslutar sig för att flytta skrotbilen kan markägaren dömas för egenmäktigt förfarande. Idag är ett tillvägagångssätt att be Trafikverket, Kronofogden, polisen eller kommunen om hjälp. Om det visar sig att det inte finns någon ägare till bilen så är det polisens ansvar att forsla bort bilen och i de fall bilägaren inte vill ta ansvar för bilen så är det kronofogdens ansvar.

Jag föreslår att man inför en generös skrotpremie för enskilda bilägare och att man inför en skälig transportersättning och miljöpremie i de fall markägare eller kommun tvingas forsla bort en skrotbil. Man måste dessutom se över lagstiftningen kring bortforsling av skrotbilar som övergetts, så att markägare och kommuner inte kan dömas för egenmäktig förfarande i de fall ägaren inte tar sitt ansvar.

Maria Jansson, Riksdagskandidat för Centerpartiet i Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.