03 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:01

Kommunen ska inte ta statens ansvar

Insändare: E20

Så har då notan för Mariestads deltagande av finansieringen av utbyggnaden av E 20 kommit, 76,5 miljoner kronor. I Sverige är ansvaret för olika offentliga insatser fördelat mellan staten, kommunerna och landstingen/regionerna. Den nationella infrastrukturen ligger under statens ansvar. Det är för oss otänkbart att Mariestads kommun går in och finansierar statliga åtaganden. Under årens lopp har staten fört över alltmer ansvar för verksamheter på kommunerna utan att tillskjuta pengar fullt ut. Man skulle kunna säga att staten delvis finansierat sina skattesänkningar genom att låta kommunerna betala dessa.

När det gäller infrastruktursatsningar så började det med att kommuner fick förskottera medel för olika utbyggnader. Det innebar att kommunerna fick tillbaka pengarna efter en tid och bara behövde stå för räntekostnaden. Idag kräver staten att kommunerna i Skaraborg ska stå för en del av finansieringen av utbyggnaden av E 20. För oss i Vänsterpartiet Mariestad är det otänkbart att gå med på detta. Vi har redan idag en ansträngd budget som nästa år troligen kommer att gå med underskott. Detta redan innan vi har satsat ca 250 miljoner på en investering i nya skolor. Vi anser att kommunen ska satsa på skola och omsorg, inte på att finansiera ett vägbygge som egentligen är statens ansvar.

Sara Wallmon, Vänsterpartiet Mariestad

Per Rosengren, Vänsterpartiet Mariestad.

Så har då notan för Mariestads deltagande av finansieringen av utbyggnaden av E 20 kommit, 76,5 miljoner kronor. I Sverige är ansvaret för olika offentliga insatser fördelat mellan staten, kommunerna och landstingen/regionerna. Den nationella infrastrukturen ligger under statens ansvar. Det är för oss otänkbart att Mariestads kommun går in och finansierar statliga åtaganden. Under årens lopp har staten fört över alltmer ansvar för verksamheter på kommunerna utan att tillskjuta pengar fullt ut. Man skulle kunna säga att staten delvis finansierat sina skattesänkningar genom att låta kommunerna betala dessa.

När det gäller infrastruktursatsningar så började det med att kommuner fick förskottera medel för olika utbyggnader. Det innebar att kommunerna fick tillbaka pengarna efter en tid och bara behövde stå för räntekostnaden. Idag kräver staten att kommunerna i Skaraborg ska stå för en del av finansieringen av utbyggnaden av E 20. För oss i Vänsterpartiet Mariestad är det otänkbart att gå med på detta. Vi har redan idag en ansträngd budget som nästa år troligen kommer att gå med underskott. Detta redan innan vi har satsat ca 250 miljoner på en investering i nya skolor. Vi anser att kommunen ska satsa på skola och omsorg, inte på att finansiera ett vägbygge som egentligen är statens ansvar.

Sara Wallmon, Vänsterpartiet Mariestad

Per Rosengren, Vänsterpartiet Mariestad.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.