03 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Äldreomsorgen är betydelsefull

Insändare: Gullspång

Gullspång ska vara en bra kommun att åldras i. Detta ställer höga krav på vår äldreomsorg. Vi Socialdemokrater vill också få fler i arbete och vi vill utjämna orättvisorna. Pensionärsskatten ska bort.

För att öka kvalitén på de äldres omsorg har vi socialdemokrater i Gullspång tagit fram ett antal konkreta frågor som vi går till val på. Vi lovar att införa vad vi kallar Mina timmar – en servicemeny med valmöjligheter för den hjälp man själv ser att man behöver. Vi vill att rätt insatser och stöd ska ges till den som behöver det. Vi vill bygga fler trygghetsboenden, utveckla verksamheten med vårdhund, öka kvalitén på maten för de äldre och utveckla sådana verksamheter som dagvård, anhörigstöd och fixartjänst.

Det handlar om de äldres livskvalitet och att varje människa själv ska kunna bestämma över sin tillvaro. Det är individen som bäst kan bedöma sitt behov av stöd. Det kan handla om man behöver hjälp med dammsugning, en promenad eller något annat. Det är det vi kallar Mina timmar. Boendet är viktigt – det måste finnas aktiviteter för både kroppen och själen. För oss är det också självklart att makar ska få bo ihop på ålderns höst.

Äldreomsorgens viktigaste resurs är förstås personalen. Därför satsar vi socialdemokrater på bättre arbetsmiljö, kompetensutveckling, heltidstjänster och vikariepool.

Jan Hassel Socialdemokrat ordf. Äldreomsorgsutskott

Monica Sjöberg Socialdemokrat 1: vice ordf. Äldreomsorgsutskottet

Gullspång ska vara en bra kommun att åldras i. Detta ställer höga krav på vår äldreomsorg. Vi Socialdemokrater vill också få fler i arbete och vi vill utjämna orättvisorna. Pensionärsskatten ska bort.

För att öka kvalitén på de äldres omsorg har vi socialdemokrater i Gullspång tagit fram ett antal konkreta frågor som vi går till val på. Vi lovar att införa vad vi kallar Mina timmar – en servicemeny med valmöjligheter för den hjälp man själv ser att man behöver. Vi vill att rätt insatser och stöd ska ges till den som behöver det. Vi vill bygga fler trygghetsboenden, utveckla verksamheten med vårdhund, öka kvalitén på maten för de äldre och utveckla sådana verksamheter som dagvård, anhörigstöd och fixartjänst.

Det handlar om de äldres livskvalitet och att varje människa själv ska kunna bestämma över sin tillvaro. Det är individen som bäst kan bedöma sitt behov av stöd. Det kan handla om man behöver hjälp med dammsugning, en promenad eller något annat. Det är det vi kallar Mina timmar. Boendet är viktigt – det måste finnas aktiviteter för både kroppen och själen. För oss är det också självklart att makar ska få bo ihop på ålderns höst.

Äldreomsorgens viktigaste resurs är förstås personalen. Därför satsar vi socialdemokrater på bättre arbetsmiljö, kompetensutveckling, heltidstjänster och vikariepool.

Jan Hassel Socialdemokrat ordf. Äldreomsorgsutskott

Monica Sjöberg Socialdemokrat 1: vice ordf. Äldreomsorgsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.