26 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Plugghäst är positivt och föräldrarna måste engageras

Debatt:

Politik. Skolan är Sveriges viktigaste institution och eleverna vår viktigaste resurs. Ställningstagandet kan jag göra för att det är utbildningssystemet som tillsammans med föräldrar och elever ska se till att vi även i framtiden befinner oss i världsklass.

Får Sverige inte fram de bästa studenterna kan vi inte behålla vår plats bland de bästa länderna att bo och verka i. Kan vi inte konkurrera sjunker skattebasen som är grunden för vår välfärd. Vi tvingas i en sådan situation att försämra skola, vård och omsorg. Arbetslösheten skulle öka och A-kassa, sjukkassa och pensioner sjunka. Om konsumenterna får mindre pengar får handel och tjänsteföretag svårt att klara sig. Då befinner vi oss i en negativ spiral som kan bli mycket svår att ta sig ur.

Denna utveckling kanske passar Miljöpartiet som är tillväxtfientligt och Vänsterpartiet som av ideologiska skäl är emot den politiska och ekonomiska ordning som råder i Sverige, Europa och Världen. Ovanstående utveckling är dock inget som Folkpartiet tigande kommer att tillåta att Sverige hamnar i. Vad måste då förändras för att vi ska få den skola vi behöver:

* Höja lärarnas status! För få duktiga killar och tjejer vill bli lärare, det duger inte med lärarstudenter med 0.2 på högskoleprov eller med snälla godkänt i snittbetyg från Gymnasiet.

* Återförstatliga den offentliga skolan, det skulle höja lärarnas status och minska skillnaderna mellan rikare och fattigare kommuner.

* Det måste skapas en lugn studiemiljö som bejakar lärande.

* Föräldrar måste ta mer ansvar för barnens studier och eleverna måste göra sitt bästa, allt ansvar kan inte ligga på skolan.

* Elever måste respektera lärare på samma sätt som lärare ska respektera elever.

* Skolan behöver arbetsro, lärare måste få vara lärare och skoledare måste få vara pedagogiska ledare med tid att stötta sina lärare.

* Liknöjdheten att om alla får lägsta möjliga godkända betyg är alla nöjda måste ersättas med helt andra ambitioner. Ribban måste höjas inte sänkas lite för varje år.

* Mer stöd för de svaga och ett lärlingssystem för de som vill göra en karriär inom praktiska yrken.

* Det är viktigt att tidigt upptäcka och förebygga skolk och sociala problem.

Med ovanstående förändringar skulle skolan och elevernas resultat i olika mätningar se annorlunda ut. Det är naturligtvis lättare att skriva om dessa åtgärder än att vända utvecklingen och lyfta en skola som har missköts i 40 år där elevernas resultat försämrats sakta men säkert. Ovanstående åtgärder för en bättre skola är vad jag och Folkpartiet i Mariestad vill driva och gå till val på och tycker du som oss rösta på Folkpartiet.

Om inte majoriteten av politiker och tjänstemän på alla nivåer i Sverige är med på de flesta av dessa åtgärder är jag orolig för hela Sveriges framtid. Folkpartiet i Vänerns pärlas vill starta utvecklingen, i Mariestad ska det vara positivt att vara en plugghäst. För att klara detta behöver vi er hjälp.

Jan Hallström Ordförande och 1:a på Folkpartiets fullmäktigelista i Mariestad

Får Sverige inte fram de bästa studenterna kan vi inte behålla vår plats bland de bästa länderna att bo och verka i. Kan vi inte konkurrera sjunker skattebasen som är grunden för vår välfärd. Vi tvingas i en sådan situation att försämra skola, vård och omsorg. Arbetslösheten skulle öka och A-kassa, sjukkassa och pensioner sjunka. Om konsumenterna får mindre pengar får handel och tjänsteföretag svårt att klara sig. Då befinner vi oss i en negativ spiral som kan bli mycket svår att ta sig ur.

Denna utveckling kanske passar Miljöpartiet som är tillväxtfientligt och Vänsterpartiet som av ideologiska skäl är emot den politiska och ekonomiska ordning som råder i Sverige, Europa och Världen. Ovanstående utveckling är dock inget som Folkpartiet tigande kommer att tillåta att Sverige hamnar i. Vad måste då förändras för att vi ska få den skola vi behöver:

* Höja lärarnas status! För få duktiga killar och tjejer vill bli lärare, det duger inte med lärarstudenter med 0.2 på högskoleprov eller med snälla godkänt i snittbetyg från Gymnasiet.

* Återförstatliga den offentliga skolan, det skulle höja lärarnas status och minska skillnaderna mellan rikare och fattigare kommuner.

* Det måste skapas en lugn studiemiljö som bejakar lärande.

* Föräldrar måste ta mer ansvar för barnens studier och eleverna måste göra sitt bästa, allt ansvar kan inte ligga på skolan.

* Elever måste respektera lärare på samma sätt som lärare ska respektera elever.

* Skolan behöver arbetsro, lärare måste få vara lärare och skoledare måste få vara pedagogiska ledare med tid att stötta sina lärare.

* Liknöjdheten att om alla får lägsta möjliga godkända betyg är alla nöjda måste ersättas med helt andra ambitioner. Ribban måste höjas inte sänkas lite för varje år.

* Mer stöd för de svaga och ett lärlingssystem för de som vill göra en karriär inom praktiska yrken.

* Det är viktigt att tidigt upptäcka och förebygga skolk och sociala problem.

Med ovanstående förändringar skulle skolan och elevernas resultat i olika mätningar se annorlunda ut. Det är naturligtvis lättare att skriva om dessa åtgärder än att vända utvecklingen och lyfta en skola som har missköts i 40 år där elevernas resultat försämrats sakta men säkert. Ovanstående åtgärder för en bättre skola är vad jag och Folkpartiet i Mariestad vill driva och gå till val på och tycker du som oss rösta på Folkpartiet.

Om inte majoriteten av politiker och tjänstemän på alla nivåer i Sverige är med på de flesta av dessa åtgärder är jag orolig för hela Sveriges framtid. Folkpartiet i Vänerns pärlas vill starta utvecklingen, i Mariestad ska det vara positivt att vara en plugghäst. För att klara detta behöver vi er hjälp.

Jan Hallström Ordförande och 1:a på Folkpartiets fullmäktigelista i Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.