22 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Är Mariestad verkligen en cykelstad?

Insändare: Cykelbanor

Det som jag verkligen anser bör uppdateras och kontrolleras är att vi kan erbjuda våra invånare såväl som besökare att cykelbanorna håller en hög standard.

Till exempel behövs bättre skyltning, bättre markeringar med delade banor med olika fält för gående och cyklister. Det saknas också smidiga uppgångar från gata till trottoar/cyckelbana på många ställen. Asfalten bör löpande ses över för att jämna ut håligheter och andra problem. Även boende utanför Mariestad, exempelvis Torsö, bör få tillgång till bra cykelbanor. Det är viktigt för såväl cyklande och gående och även för personer med rullator att lätt och smidigt kunna ta sig fram i vår fina stad.

Kommunen har tagit fram en Cykelkarta för Mariestad. Den kartan är bra, men den bör också uppdateras efter hand som förändringar sker.

Göran Hellström / Fp Mariestad

Det som jag verkligen anser bör uppdateras och kontrolleras är att vi kan erbjuda våra invånare såväl som besökare att cykelbanorna håller en hög standard.

Till exempel behövs bättre skyltning, bättre markeringar med delade banor med olika fält för gående och cyklister. Det saknas också smidiga uppgångar från gata till trottoar/cyckelbana på många ställen. Asfalten bör löpande ses över för att jämna ut håligheter och andra problem. Även boende utanför Mariestad, exempelvis Torsö, bör få tillgång till bra cykelbanor. Det är viktigt för såväl cyklande och gående och även för personer med rullator att lätt och smidigt kunna ta sig fram i vår fina stad.

Kommunen har tagit fram en Cykelkarta för Mariestad. Den kartan är bra, men den bör också uppdateras efter hand som förändringar sker.

Göran Hellström / Fp Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.