20 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:00

När får regeringen nog?

Insändare: Djurskydd

När får regeringen nog och anmäler EU-kommissionen – som inte gör sitt jobb för EU:s djurskydd – och anmäler den till EU-domstolen? Nu råder en maffialiknande situation med stora grisproducenter som år efter år bryter mot djurskyddslagarna. Dåligt djurskydd kräver mycket antibiotika, vilket ökar antibiotikaresistensen (= då penicillin inte botar längre). Resistenta bakterieinfektioner ökar för varje år i Sverige, EU, Asien, Afrika ... 10 000 svenskar smittades 2013, enligt Folkhälsoinstitutet.

Om kommissionen skulle bli fälld och tvingas att se till att grisarna i EU får det de har rätt till - att få behålla sina svansar, få mer plats, mer strö – skulle konkurrensen mellan EU-länderna drastiskt förbättras. Nya laglydiga grisuppfödare skulle kunna komma in på marknaden. Fler jobb skulle kunna skapas i Sverige. Mängden antibiotika, som nu varje dag ges även till friska grisar, skulle kunna minska betydligt.

År efter år pågår det farliga antibiotikaslöseriet och djurskyddsbrotten inom EU. Danska grisproducenter tänker inte sluta med det, sade deras representanter i Aktuellt i våras, för då konkurreras vi ut av tyskarna. (I Tyskland är djurskyddet ännu sämre). Danska politikers löften i TV, diskussioner, EU:s egna veterinärrapporter om missförhållandena – ingenting har kunnat stoppa olagligheterna inom denna miljardindustri.

Den svenska regeringen har en historisk chans att rätta till detta, genom att anmäla EU-kommissionen till EU-domstolen. Samtidigt skyddar det oss mot fler bakterier, som penicillin inte biter på – en stor fara, enligt WHO. Snälla, rara regeringen – gör det!

Ylva Gefvert

leg dietist

När får regeringen nog och anmäler EU-kommissionen – som inte gör sitt jobb för EU:s djurskydd – och anmäler den till EU-domstolen? Nu råder en maffialiknande situation med stora grisproducenter som år efter år bryter mot djurskyddslagarna. Dåligt djurskydd kräver mycket antibiotika, vilket ökar antibiotikaresistensen (= då penicillin inte botar längre). Resistenta bakterieinfektioner ökar för varje år i Sverige, EU, Asien, Afrika ... 10 000 svenskar smittades 2013, enligt Folkhälsoinstitutet.

Om kommissionen skulle bli fälld och tvingas att se till att grisarna i EU får det de har rätt till - att få behålla sina svansar, få mer plats, mer strö – skulle konkurrensen mellan EU-länderna drastiskt förbättras. Nya laglydiga grisuppfödare skulle kunna komma in på marknaden. Fler jobb skulle kunna skapas i Sverige. Mängden antibiotika, som nu varje dag ges även till friska grisar, skulle kunna minska betydligt.

År efter år pågår det farliga antibiotikaslöseriet och djurskyddsbrotten inom EU. Danska grisproducenter tänker inte sluta med det, sade deras representanter i Aktuellt i våras, för då konkurreras vi ut av tyskarna. (I Tyskland är djurskyddet ännu sämre). Danska politikers löften i TV, diskussioner, EU:s egna veterinärrapporter om missförhållandena – ingenting har kunnat stoppa olagligheterna inom denna miljardindustri.

Den svenska regeringen har en historisk chans att rätta till detta, genom att anmäla EU-kommissionen till EU-domstolen. Samtidigt skyddar det oss mot fler bakterier, som penicillin inte biter på – en stor fara, enligt WHO. Snälla, rara regeringen – gör det!

Ylva Gefvert

leg dietist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.