16 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:00

Tålamodet slut gällande Vänershofshallen

Insändare: Vänershofshallen

Innan sommaren uttryckte en politiker i MT att vi skulle visa tålamod, när det gällde politikernas handläggning och beslut rörande Vänershofshallens vara eller icke vara. Nu är det hög tid att besluta i det segdragna ärendet. Presentera ett ansvarsfullt beslut innan valdagen tack. Att riva hallen skulle sätta en oduglighetsstämpel på kommunens tidigare och nuvarande politiska styre.

Det skulle legitimera misskötsel av underhållet på kommunens fastighetsbestånd som en väg att riva ovärderliga kulturfastigheter.

Betänk hur nära det var att Trädgårdsskolan hade förvandlats till en grushög likt ett antal tidigare anrika centrala stenhus!

Rivning av idrottshallen samt anläggande av parkeringsplats som skulle användas någon kväll i veckan vintertid för publiken till BOIS hemmamatcher var ett alternativ som nämndes av de politiker som har/hade en koppling till stadens hockeylag.

Ett osedvanligt naivt tänkande av ansvariga politiker.

Kommunens ”starke man” yttrade att idrottshallen ”var full i mögel” som han känt allt sedan han i sina skolår vistats i hallen !

Ett beslut togs även att stänga hallen beroende på att elledningar ansågs livsfarliga.

Detta uppstod väl knappast helt plötsligt, vilket innebär att kommunen har hyrt ut idrottshallen till sportsliga utövningar, trots att livsfarliga elledningar samt mögel (om detta kan påvisas) varit känt av ansvariga för kommunen?

Kan man möjligen anse att kommunen hanterat Vänershofshallen på ett skandalöst sätt?

Vad anser du som genom åren sett den anrika arenans förfall? Kan vi lita på våra politiker ?

Abrahamsson besvarade den 24 juni MT:s reporter Niklas Lindströms ifrågasättande med följande smaklösa uppmaning:

”Sluta. Du bryr dig inte ett skit om fakta, det här är bara ett sätt för tidningen att försöka hitta motsättningar och sälja fler lösnummer” .

Om Tidaholms kommun (med en folkmängd drygt hälften så stor som Mariestads) ansåg sig ha råd att bevara sin idrottshall av samma typ som Vänershofshallen genom en renovering 2008, så borde en växande och framåt sjöstad av Mariestads kaliber givetvis ta sitt ansvar för tidigare politiska generationer (de beskylls av dagens politiker för vanvården) och renovera vår Vänershofshall - oavsett kostnaden! Att riva anläggningen har beräknats kosta runt 4 miljoner som kanske kommer öka till 5-6 milj. En summa som bör dras av från beräknad renoveringskostnad för att få ett rätt värde för slutresultatet.

J G E - missmodig betraktare av stadens vandel.

Innan sommaren uttryckte en politiker i MT att vi skulle visa tålamod, när det gällde politikernas handläggning och beslut rörande Vänershofshallens vara eller icke vara. Nu är det hög tid att besluta i det segdragna ärendet. Presentera ett ansvarsfullt beslut innan valdagen tack. Att riva hallen skulle sätta en oduglighetsstämpel på kommunens tidigare och nuvarande politiska styre.

Det skulle legitimera misskötsel av underhållet på kommunens fastighetsbestånd som en väg att riva ovärderliga kulturfastigheter.

Betänk hur nära det var att Trädgårdsskolan hade förvandlats till en grushög likt ett antal tidigare anrika centrala stenhus!

Rivning av idrottshallen samt anläggande av parkeringsplats som skulle användas någon kväll i veckan vintertid för publiken till BOIS hemmamatcher var ett alternativ som nämndes av de politiker som har/hade en koppling till stadens hockeylag.

Ett osedvanligt naivt tänkande av ansvariga politiker.

Kommunens ”starke man” yttrade att idrottshallen ”var full i mögel” som han känt allt sedan han i sina skolår vistats i hallen !

Ett beslut togs även att stänga hallen beroende på att elledningar ansågs livsfarliga.

Detta uppstod väl knappast helt plötsligt, vilket innebär att kommunen har hyrt ut idrottshallen till sportsliga utövningar, trots att livsfarliga elledningar samt mögel (om detta kan påvisas) varit känt av ansvariga för kommunen?

Kan man möjligen anse att kommunen hanterat Vänershofshallen på ett skandalöst sätt?

Vad anser du som genom åren sett den anrika arenans förfall? Kan vi lita på våra politiker ?

Abrahamsson besvarade den 24 juni MT:s reporter Niklas Lindströms ifrågasättande med följande smaklösa uppmaning:

”Sluta. Du bryr dig inte ett skit om fakta, det här är bara ett sätt för tidningen att försöka hitta motsättningar och sälja fler lösnummer” .

Om Tidaholms kommun (med en folkmängd drygt hälften så stor som Mariestads) ansåg sig ha råd att bevara sin idrottshall av samma typ som Vänershofshallen genom en renovering 2008, så borde en växande och framåt sjöstad av Mariestads kaliber givetvis ta sitt ansvar för tidigare politiska generationer (de beskylls av dagens politiker för vanvården) och renovera vår Vänershofshall - oavsett kostnaden! Att riva anläggningen har beräknats kosta runt 4 miljoner som kanske kommer öka till 5-6 milj. En summa som bör dras av från beräknad renoveringskostnad för att få ett rätt värde för slutresultatet.

J G E - missmodig betraktare av stadens vandel.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.