07 aug 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Orättvis kritik mot dagens fritidspolitiker

Insändare: Politik

Svar till Rune Jakobsson i MT den 5 augusti.

Att skriva en insändare som du gör, där du omyndigförklarar en hel grupp med människor som valt att ägna stora delar av sin fritid åt politik, är väl ändå väl oförskämt? Det är dessutom ett slag mot den svenska demokratin. Du går tillbaks till 60-talet i din insändare och tror uppenbarligen att vi jobbar likadant idag som man gjorde då. Du refererar i din insändare till bankdirektören och rektorn som gjorde upp i korridoren - vad har det med dagens politiker att göra? Dryga femtio år har gått sedan 60-talet, och jag känner inte igen ett enda påstående i din kritik avseende hur vi arbetar politiskt idag. Jag konstaterar bara att du tar upp pennan och i din iver att skriva glömmer att kontrollera fakta. Du skriver bland annat att vi höjt arvodena vid flera tillfällen. Jag vill ta tillfället i akt att upplysa dig om att vi inte höjt några arvoden under denna mandatperiod. Däremot har vi beslutat (och genomfört) om ett arvode till kommunstyrelsens förste vice ordförande som uppgår till 50 % av kommunalrådets arvode. Detta beror på att både kommunstyrelsens ordförande och dess andre vice ordförande (dvs oppositionsrådet) idag måste lägga betydligt mer tid av sin arbetstid utanför kommungränsen för att samarbeta med grannkommuner.

Ett konkret samarbetsområde vi lagt mycket tid på de senaste åren är exempelvis utbyggnaden av E20. Och nu, efter 25 års väntan, har beslut äntligen tagits om att bygga ut E20. Detta hade Mariestad ensamt aldrig kunnat få igenom. Att samarbeta blir allt viktigare. Dessvärre vill Miljöpartiet riva upp detta beslut, så jobbet riskerar att vara ogjort efter valet, om Miljöpartiet får igenom sitt krav. Detta skulle vara ett riktigt dråpslag för industrin och för utvecklingen av hela Skaraborg.

En fråga som jag hoppas vi är eniga om är att man när man slutar som politiker inte ska ha något bättre avgångsavtal än en anställd. Jag anser att riksdagspensionen är fel och ska tas bort helt. Mitt tips till dig Rune: omyndigförklara inte våra fritidspolitiker, utan gå istället på de politiker som avslutat sina tidigare uppdrag och nu bara lyfter politikerpension utan att göra något.

Johan Abrahamsson (M)

Svar till Rune Jakobsson i MT den 5 augusti.

Att skriva en insändare som du gör, där du omyndigförklarar en hel grupp med människor som valt att ägna stora delar av sin fritid åt politik, är väl ändå väl oförskämt? Det är dessutom ett slag mot den svenska demokratin. Du går tillbaks till 60-talet i din insändare och tror uppenbarligen att vi jobbar likadant idag som man gjorde då. Du refererar i din insändare till bankdirektören och rektorn som gjorde upp i korridoren - vad har det med dagens politiker att göra? Dryga femtio år har gått sedan 60-talet, och jag känner inte igen ett enda påstående i din kritik avseende hur vi arbetar politiskt idag. Jag konstaterar bara att du tar upp pennan och i din iver att skriva glömmer att kontrollera fakta. Du skriver bland annat att vi höjt arvodena vid flera tillfällen. Jag vill ta tillfället i akt att upplysa dig om att vi inte höjt några arvoden under denna mandatperiod. Däremot har vi beslutat (och genomfört) om ett arvode till kommunstyrelsens förste vice ordförande som uppgår till 50 % av kommunalrådets arvode. Detta beror på att både kommunstyrelsens ordförande och dess andre vice ordförande (dvs oppositionsrådet) idag måste lägga betydligt mer tid av sin arbetstid utanför kommungränsen för att samarbeta med grannkommuner.

Ett konkret samarbetsområde vi lagt mycket tid på de senaste åren är exempelvis utbyggnaden av E20. Och nu, efter 25 års väntan, har beslut äntligen tagits om att bygga ut E20. Detta hade Mariestad ensamt aldrig kunnat få igenom. Att samarbeta blir allt viktigare. Dessvärre vill Miljöpartiet riva upp detta beslut, så jobbet riskerar att vara ogjort efter valet, om Miljöpartiet får igenom sitt krav. Detta skulle vara ett riktigt dråpslag för industrin och för utvecklingen av hela Skaraborg.

En fråga som jag hoppas vi är eniga om är att man när man slutar som politiker inte ska ha något bättre avgångsavtal än en anställd. Jag anser att riksdagspensionen är fel och ska tas bort helt. Mitt tips till dig Rune: omyndigförklara inte våra fritidspolitiker, utan gå istället på de politiker som avslutat sina tidigare uppdrag och nu bara lyfter politikerpension utan att göra något.

Johan Abrahamsson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.