30 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:00

Tidiga insatser för att hjälpa unga som mår psykiskt dåligt

Debatty:

Psykisk hälsa. Nya Moderaterna känner stor oro inför att den psykiska ohälsan växer. Särskilt oroande är den växande psykiska ohälsan bland ungdomar och unga vuxna. Västra Götalandsregionen utmärker sig tyvärr negativt jämfört med andra landsting vad gäller tid till första besök och behandling/utredning.

För att undvika att psykisk ohälsa övergår i psykisk sjukdom är tidig upptäckt och bevisat effektiva insatser avgörande.

Problemen med den växande psykiska ohälsan hos barn och unga har varit kända i flera år och i retoriken är alla partier i Västra Götalandsregionen överens om insatser måste till för att öka samordningen mellan vårdens olika delar –mellan primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och skolornas elevhälsovård, samt mellan kommunerna och regionen.

Ändå har tomma ord och ouppfyllda löften har kommit att ersätta angelägna satsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götalandsregionen. De konkreta förslagen och åtgärderna från regionledningen, bestående av (S), (MP) och (V), har lyst med sin frånvaro och idag är väntan för att få en utredning och behandling inte sällan uppemot ett år. Det är lång tid för en pojke eller flicka i 12-årsåldern.

Lösningen ligger i att uppmärksamma problemen innan de blir för stora. För att det ska bli möjligt måste insatser sättas in så snart som möjligt - som föräldrastöd på BVC, i skolan genom att skolhälsovården ges tillräckliga resurser och stöttning från sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Från moderat håll har vi under mer än 10 år drivit frågan om att erbjuda barn och unga som mår psykiskt dåligt en röd matta genom vården med satsningar på mobila team och ett förstärkt samarbete med elevhälsan och kommunerna. En annan viktig insats som Västra Götalandsregionen kan åstadkomma är att förbättra öppettiderna på ungdomsmottagningarna. Dessa behöver bättre än i dag anpassas till unga tjejer och killars skolgång, fritid och arbete, och skapa tillgång till psykologisk kompetens på vårdcentralerna.

Ansvaret för de barn och unga som mår psykiskt dåligt ligger på flera aktörer, på kommunerna och på regionen. Men att barn och unga faller mellan stolarna bara för att lösningarna ligger någonstans mittemellan olika aktörers ansvarsområden är inget som vi moderater kan acceptera. Barnen ska erbjudas en röd matta genom vården och hjälpen finnas där i tid.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

Västra Götalandsregionen

För att undvika att psykisk ohälsa övergår i psykisk sjukdom är tidig upptäckt och bevisat effektiva insatser avgörande.

Problemen med den växande psykiska ohälsan hos barn och unga har varit kända i flera år och i retoriken är alla partier i Västra Götalandsregionen överens om insatser måste till för att öka samordningen mellan vårdens olika delar –mellan primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och skolornas elevhälsovård, samt mellan kommunerna och regionen.

Ändå har tomma ord och ouppfyllda löften har kommit att ersätta angelägna satsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götalandsregionen. De konkreta förslagen och åtgärderna från regionledningen, bestående av (S), (MP) och (V), har lyst med sin frånvaro och idag är väntan för att få en utredning och behandling inte sällan uppemot ett år. Det är lång tid för en pojke eller flicka i 12-årsåldern.

Lösningen ligger i att uppmärksamma problemen innan de blir för stora. För att det ska bli möjligt måste insatser sättas in så snart som möjligt - som föräldrastöd på BVC, i skolan genom att skolhälsovården ges tillräckliga resurser och stöttning från sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Från moderat håll har vi under mer än 10 år drivit frågan om att erbjuda barn och unga som mår psykiskt dåligt en röd matta genom vården med satsningar på mobila team och ett förstärkt samarbete med elevhälsan och kommunerna. En annan viktig insats som Västra Götalandsregionen kan åstadkomma är att förbättra öppettiderna på ungdomsmottagningarna. Dessa behöver bättre än i dag anpassas till unga tjejer och killars skolgång, fritid och arbete, och skapa tillgång till psykologisk kompetens på vårdcentralerna.

Ansvaret för de barn och unga som mår psykiskt dåligt ligger på flera aktörer, på kommunerna och på regionen. Men att barn och unga faller mellan stolarna bara för att lösningarna ligger någonstans mittemellan olika aktörers ansvarsområden är inget som vi moderater kan acceptera. Barnen ska erbjudas en röd matta genom vården och hjälpen finnas där i tid.

Gunilla Levén (M)

Oppositionsråd

Västra Götalandsregionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.