29 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Mindre klasser kan lösa många problem

Insändare: Skola

Svar till Mats Rydgård i MT den 28 juli.

Jag blir faktiskt ledsen när jag läser din debattartikel där du skriver att klassernas storlek har ringa eller ingen påverkan hur barnen lär sig. Jag skulle faktiskt säga att det är fel, riktigt mycket fel.

Forskning, i och för sig svensk, visar att barn som har inlärningsproblematik klarar sig mycket bättre i mindre klasser. Varför? För att en mindre klass ger läraren mer tid, det skapas färre distraktioner och en mycket tryggare miljö för eleven. Att jag håller med dig om att läraren också spelar stor roll är kanske bra för dig att veta.

Jag skulle inte tacka nej till någons sorts prov innan man antas till lärarutbildningen. I dag finns alldeles för många lärare som inte kan eller vill lära ut. Bra att du lyfter problemet, men jag tycker att man ska ha fokus på rätt problem först. Mindre klasser löser många problem i skolan, där spelar faktiskt pengar in eftersom lärartätheten måste öka.

Håller med dig om att pengarna används till fel saker i skolans värld.

Bekymrad

Svar till Mats Rydgård i MT den 28 juli.

Jag blir faktiskt ledsen när jag läser din debattartikel där du skriver att klassernas storlek har ringa eller ingen påverkan hur barnen lär sig. Jag skulle faktiskt säga att det är fel, riktigt mycket fel.

Forskning, i och för sig svensk, visar att barn som har inlärningsproblematik klarar sig mycket bättre i mindre klasser. Varför? För att en mindre klass ger läraren mer tid, det skapas färre distraktioner och en mycket tryggare miljö för eleven. Att jag håller med dig om att läraren också spelar stor roll är kanske bra för dig att veta.

Jag skulle inte tacka nej till någons sorts prov innan man antas till lärarutbildningen. I dag finns alldeles för många lärare som inte kan eller vill lära ut. Bra att du lyfter problemet, men jag tycker att man ska ha fokus på rätt problem först. Mindre klasser löser många problem i skolan, där spelar faktiskt pengar in eftersom lärartätheten måste öka.

Håller med dig om att pengarna används till fel saker i skolans värld.

Bekymrad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.