24 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:00

Det behövs ett nytt System

Den 1 september träder Systembolagets nya regler i kraft, som påstås ha som målsättning att förbättra förhållandena för mikrobryggerier. De får nu sälja sin öl i tio butiker inom tio mils avstånd, istället för som tidigare i de tre närmaste butikerna. Dock måste de börja bekosta transport av sin öl till bolagets depå i Örebro. Dessutom berättar mikrobryggare om godtyckliga sortimentsförändringar med svåra ekonomiska följder.

Ambitionen att ge lokala bryggerier större spridning är visserligen god. De bidrar till att ge karaktär både åt samhällena där de finns och till det svenska ölutbudet. Dock är det långt ifrån alla mikrobryggerier som gynnas av de nya reglerna, och allra värst drabbas de som är verksamma i glesbygden. Om det inte finns tio butiker inom tio mils radie så sjunker områdets attraktionskraft för företagare i bryggeribranschen ytterligare, medan incitamenten att flytta verksamheten till tätare bebyggelse ökar.

Transporterna av öl till Örebro utgör ett ännu större problem. För bryggerier i Närke gör det kanske inte mycket skillnad att skicka ölen till den centrala depån istället för de närmaste butikerna. För dem i Norrland innebär de nya reglerna däremot transporter på uppemot 200 mil tur och retur, och därmed väldiga utgifter. Att miljön inte direkt gynnas av de nya reglerna är dessutom uppenbart.

Tyvärr är Systembolagets nya regler allt annat än överraskande. Monopolföretag behöver inte bry sig om underleverantörers och samarbetspartners förhållanden och villkor. Mikrobryggerierna är tvungna att välja mellan att böja sig för de nya reglerna eller att sluta sälja öl till konsumenter i Sverige, vilket innebär att nästan inget hindrar Systembolaget från att införa dem.

Ett annat exempel på hur bolaget behandlar mikrobryggerier presenterades på Bålsta Bryggeris hemsida för en vecka sedan. Trots att all öl bryggeriet producerar säljs slut till sista flaskan, har Systembolaget valt att ta bort hälften av bryggeriets utbud från sitt sortiment. Ägarens protester har ignorerats, och nu tvingas Bålsta Bryggeri att hälla ut den öl som redan har börjat produceras.

Sådana situationer skulle aldrig uppstå om det inte vore för att Systembolaget har monopol på alkoholmarknaden. Dess marknadsställning gör att det kan skapa regler utan att ta hänsyn till mikrobryggeriernas förutsättningar och önskemål. Om Sveriges politiker inte är beredda att avskaffa monopolet och därmed lösa problemen det orsakar, så måste bolaget åtminstone förmås att bete sig mer ansvarigt.

Om monopol över huvud taget ska finnas så måste de ansvariga inse att det krävs otroligt mycket av företaget i monopolställning, inte minst vad gäller lyhördhet inför leverantörernas behov. Dagens Systembolag gynnar storföretag, som har råd att anpassa sig och dessutom är för kända och populära för att kunna tas bort ur sortimentet utan reaktioner från kunderna. Bolagets beteende mot mikrobryggerierna urholkar förtroendet för den svenska alkoholpolitiken och behöver förändras ordentligt.

Blanche Jarn

Den 1 september träder Systembolagets nya regler i kraft, som påstås ha som målsättning att förbättra förhållandena för mikrobryggerier. De får nu sälja sin öl i tio butiker inom tio mils avstånd, istället för som tidigare i de tre närmaste butikerna. Dock måste de börja bekosta transport av sin öl till bolagets depå i Örebro. Dessutom berättar mikrobryggare om godtyckliga sortimentsförändringar med svåra ekonomiska följder.

Ambitionen att ge lokala bryggerier större spridning är visserligen god. De bidrar till att ge karaktär både åt samhällena där de finns och till det svenska ölutbudet. Dock är det långt ifrån alla mikrobryggerier som gynnas av de nya reglerna, och allra värst drabbas de som är verksamma i glesbygden. Om det inte finns tio butiker inom tio mils radie så sjunker områdets attraktionskraft för företagare i bryggeribranschen ytterligare, medan incitamenten att flytta verksamheten till tätare bebyggelse ökar.

Transporterna av öl till Örebro utgör ett ännu större problem. För bryggerier i Närke gör det kanske inte mycket skillnad att skicka ölen till den centrala depån istället för de närmaste butikerna. För dem i Norrland innebär de nya reglerna däremot transporter på uppemot 200 mil tur och retur, och därmed väldiga utgifter. Att miljön inte direkt gynnas av de nya reglerna är dessutom uppenbart.

Tyvärr är Systembolagets nya regler allt annat än överraskande. Monopolföretag behöver inte bry sig om underleverantörers och samarbetspartners förhållanden och villkor. Mikrobryggerierna är tvungna att välja mellan att böja sig för de nya reglerna eller att sluta sälja öl till konsumenter i Sverige, vilket innebär att nästan inget hindrar Systembolaget från att införa dem.

Ett annat exempel på hur bolaget behandlar mikrobryggerier presenterades på Bålsta Bryggeris hemsida för en vecka sedan. Trots att all öl bryggeriet producerar säljs slut till sista flaskan, har Systembolaget valt att ta bort hälften av bryggeriets utbud från sitt sortiment. Ägarens protester har ignorerats, och nu tvingas Bålsta Bryggeri att hälla ut den öl som redan har börjat produceras.

Sådana situationer skulle aldrig uppstå om det inte vore för att Systembolaget har monopol på alkoholmarknaden. Dess marknadsställning gör att det kan skapa regler utan att ta hänsyn till mikrobryggeriernas förutsättningar och önskemål. Om Sveriges politiker inte är beredda att avskaffa monopolet och därmed lösa problemen det orsakar, så måste bolaget åtminstone förmås att bete sig mer ansvarigt.

Om monopol över huvud taget ska finnas så måste de ansvariga inse att det krävs otroligt mycket av företaget i monopolställning, inte minst vad gäller lyhördhet inför leverantörernas behov. Dagens Systembolag gynnar storföretag, som har råd att anpassa sig och dessutom är för kända och populära för att kunna tas bort ur sortimentet utan reaktioner från kunderna. Bolagets beteende mot mikrobryggerierna urholkar förtroendet för den svenska alkoholpolitiken och behöver förändras ordentligt.

Blanche Jarn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.