23 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:00

Hur ska jordgubbarna säljas i framtiden?

Insändare: Jordgubbar

För femtio år sedan klagade kunderna på att det måttet som jordgubbarna såldes i enbart rymde 0,9 liter, trots att försäljarna sålde dem som en liter jordgubbar. Under senare år så nämns inget mått, man säljer bara en kartong jordgubbar. För att nu går man över till att ange vikten på fler och fler ställen. Och jag tycker att vi som kunder ska kräva det, antingen man betalar efter vikt, eller att man säger att vi vägt upp ett halvt kg i varje kartong, och att sedan man har en speciell kartong för dem som vill provsmaka. Angående att provsmaka, så kan man ju undra när jordgubbssorten och odlaren ska anges när vi köper våra bär. Det skiljer ju mycket på olika sorter och även jordmåner.

När vi köper äpplen och vin, då är det noga. Varför är vi inte lika noga med valet av jordgubbar? Och kan vi verkligen lita på ursprungsmärkningen nu? Det har ju avslöjats att jordgubbar som sägs komma från Blekinge, i själva verket kommer från Polen och så vidare. Det är ju tydligen en tolkningsfråga.

Min förhoppning är att det inte ska dröja allt för länge innan vi köper jordgubbar efter vikt, och sort samt ursprung, som står tydligt angivet när vi köper bären.

Rune Jakobsson

För femtio år sedan klagade kunderna på att det måttet som jordgubbarna såldes i enbart rymde 0,9 liter, trots att försäljarna sålde dem som en liter jordgubbar. Under senare år så nämns inget mått, man säljer bara en kartong jordgubbar. För att nu går man över till att ange vikten på fler och fler ställen. Och jag tycker att vi som kunder ska kräva det, antingen man betalar efter vikt, eller att man säger att vi vägt upp ett halvt kg i varje kartong, och att sedan man har en speciell kartong för dem som vill provsmaka. Angående att provsmaka, så kan man ju undra när jordgubbssorten och odlaren ska anges när vi köper våra bär. Det skiljer ju mycket på olika sorter och även jordmåner.

När vi köper äpplen och vin, då är det noga. Varför är vi inte lika noga med valet av jordgubbar? Och kan vi verkligen lita på ursprungsmärkningen nu? Det har ju avslöjats att jordgubbar som sägs komma från Blekinge, i själva verket kommer från Polen och så vidare. Det är ju tydligen en tolkningsfråga.

Min förhoppning är att det inte ska dröja allt för länge innan vi köper jordgubbar efter vikt, och sort samt ursprung, som står tydligt angivet när vi köper bären.

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.