21 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Varför p-avgifter?

När man åker runt bland städer i Västra Götaland så upptäcker man snabbt hur olika man tänker när det gäller p-avgifter. När vi kom till Alingsås och vi frågade efter p-automaten, fick vi direkt svaret att det fanns ingen. Det var bara Säveån som skiljde p-platsen från torget. Så vi frågade givetvis hur länge vi kunde ha bilen där, varvid vi fick svaret ”två tim står det på skylten, men det är säkert inte så noga”. På det här sättet går det också att få kunder som i lugn och ro handlar i centrum av våra städer.

När får vi p-skiva i Mariestad, istället för risken att få p-böter om vi skulle bli fördröjda i någon affär?

Rune Jakobsson

När man åker runt bland städer i Västra Götaland så upptäcker man snabbt hur olika man tänker när det gäller p-avgifter. När vi kom till Alingsås och vi frågade efter p-automaten, fick vi direkt svaret att det fanns ingen. Det var bara Säveån som skiljde p-platsen från torget. Så vi frågade givetvis hur länge vi kunde ha bilen där, varvid vi fick svaret ”två tim står det på skylten, men det är säkert inte så noga”. På det här sättet går det också att få kunder som i lugn och ro handlar i centrum av våra städer.

När får vi p-skiva i Mariestad, istället för risken att få p-böter om vi skulle bli fördröjda i någon affär?

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.