17 jul 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Patienten ska stå i centrum

Debatt: Sjukvård

Den politiska vänsterkanten rider till storms mot valfriheten inom vården. Men ideologiska skygglappar får inte resultera i kvalitetsförsämringar.

Kristdemokraterna vill ha en hälso- och sjukvård som ärsolidariskt finansierad och kännetecknas av kvalitet, mångfald och valfrihet. Möjligheter för patienter att välja mellan flera olika utförare stimulerar till nytänkande och tillför vården nya dimensioner. Därför är det oerhört betydelsefullt att privata, kooperativa och ideellt drivna alternativ ges lika goda förutsättningar att utvecklas som den offentliga vården

Vänsterpartiet ställer krav på vinstförbud inom vården. Samtidigt är privata aktörer en förutsättning för verklig valfrihet. Genom att förbjuda vinstdrivande företag att vara utförare inom vården skulle utbudet av alternativ minska drastiskt. Detta inskränker kraftigt den enskildes ställning i vård och omsorg.

Vinstförbud skulle ta bort den kvalitetsökande konkurrensen och skrota alla former av entreprenörskap i en starkt kvinnodominerad sektor. Kristdemokraterna vill stärka individernas och familjernas möjligheter att fatta egna beslut och utveckla valfriheten inom vård och omsorg. Med den politik som vinstmotståndarna förespråkar återgår makten, som det en gång var, till politikerna.

Vinstmotivet gör att verksamheten måste hålla hög kvalitet för att kunna finnas kvar. Genom valfrihet väljs verksamheter med dålig kvalitet bort. Dessutom leder patienternas möjlighet att välja mellan olika utförare till att landstingen och regionerna riktar mer uppmärksamhet på den enskildes behov.

För att kunna möta vårdbehoven framgångsrikt måste all kompetens, initiativförmåga och idérikedom tas till vara på bästa sätt. Detta uppnås inte genom att möjligheterna för privata vårdgivare att etablera sig helt sopas bort eller kraftigt begränsas.

Vård- och omsorgstagare måste få bättre förutsättningar att kunna välja bort det som inte håller måttet. Den möjligheten är en betydligt pålitligare garant för anständighet och kvalitet än vinstmotstånd.

Monica Selin (KD)

Regionråd

Kristdemokraterna vill ha en hälso- och sjukvård som ärsolidariskt finansierad och kännetecknas av kvalitet, mångfald och valfrihet. Möjligheter för patienter att välja mellan flera olika utförare stimulerar till nytänkande och tillför vården nya dimensioner. Därför är det oerhört betydelsefullt att privata, kooperativa och ideellt drivna alternativ ges lika goda förutsättningar att utvecklas som den offentliga vården

Vänsterpartiet ställer krav på vinstförbud inom vården. Samtidigt är privata aktörer en förutsättning för verklig valfrihet. Genom att förbjuda vinstdrivande företag att vara utförare inom vården skulle utbudet av alternativ minska drastiskt. Detta inskränker kraftigt den enskildes ställning i vård och omsorg.

Vinstförbud skulle ta bort den kvalitetsökande konkurrensen och skrota alla former av entreprenörskap i en starkt kvinnodominerad sektor. Kristdemokraterna vill stärka individernas och familjernas möjligheter att fatta egna beslut och utveckla valfriheten inom vård och omsorg. Med den politik som vinstmotståndarna förespråkar återgår makten, som det en gång var, till politikerna.

Vinstmotivet gör att verksamheten måste hålla hög kvalitet för att kunna finnas kvar. Genom valfrihet väljs verksamheter med dålig kvalitet bort. Dessutom leder patienternas möjlighet att välja mellan olika utförare till att landstingen och regionerna riktar mer uppmärksamhet på den enskildes behov.

För att kunna möta vårdbehoven framgångsrikt måste all kompetens, initiativförmåga och idérikedom tas till vara på bästa sätt. Detta uppnås inte genom att möjligheterna för privata vårdgivare att etablera sig helt sopas bort eller kraftigt begränsas.

Vård- och omsorgstagare måste få bättre förutsättningar att kunna välja bort det som inte håller måttet. Den möjligheten är en betydligt pålitligare garant för anständighet och kvalitet än vinstmotstånd.

Monica Selin (KD)

Regionråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.