17 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Vem tar ansvar?

insändare:

Här talas ofta och gärna om att vi tar ansvar. Samtidigt så hör man många som klagar på att det finns sådana som tar betalt för att de tar ansvar, utan att de egentligen tar ett riktigt ansvar.

Jag läser här i MT:s debattsida den 9/7 där rubriken lyder, ”Ansvar och kompetens ska synas i plånboken”. Det är två FP-kandidater till regionfullmäktige, Ulla Britt Hagström och Anita Afzelius-Alm som skriver ner sina synpunkter, där man tror på att man kan råda bot på mycket med förstelärartjänster och dylikt, ända ner i grundskolan och inom flera områden. Det är väl då Folkpartiets syn på hur man kan få mer ansvar genom att ge vissa personer mer ansvar på bekostnad av att ta ansvar från de som ska lyda dem. Ja, FP tror tydligen på karriärstjänster inom vården, för barnmorskor och specialistsjuksköterskor som då skulle få 5000 extra i månaden.

När man fördjupar sig i dessa ämnena så hör man ju skrämmande exempel hur rutiner går före vanligt sunt förnuft. Det är inte nådigt att få till exempel cancer i dag när de flesta inte vet att de har rätt till ”ett andra utlåtande”, som innebär att man får utlåtanden från flera läkare. Det är ju så att man har olika idéer om hur man ska lösa ett problem från sjukhus till sjukhus. Och ibland från avdelning till avdelning. Nätkontakter hjälper många människor i dag genom t.ex. facebook.

Varför ska någon göra något extra utöver de ställda kraven som man ska uppfylla för att ha ryggen fri. Vi människor ska väl inte försöka leva upp till något mer än vad vi är.

Och vad är det då att ta ett ansvar? Jo, ansvar är när man får ta konsekvensen av sina handlande. Och de flesta som ”har stort ansvar i avlöningskuvertet”, de har i själva verket friskrivit sig från personligt ansvar.

Så folkpartiets syn på ansvar när det gäller kvinnodominerade yrken, där de arbetar för regeringens förslag, bygger väl på att klyftorna i samhället ska ökas. Och det finns väl inget som säger att kvinnornas situation ska förbättras med FP:s förslag, där det känns som om man tror att det blir bättre med toppstyrning och byråkrati.

Rune Jakobsson

Här talas ofta och gärna om att vi tar ansvar. Samtidigt så hör man många som klagar på att det finns sådana som tar betalt för att de tar ansvar, utan att de egentligen tar ett riktigt ansvar.

Jag läser här i MT:s debattsida den 9/7 där rubriken lyder, ”Ansvar och kompetens ska synas i plånboken”. Det är två FP-kandidater till regionfullmäktige, Ulla Britt Hagström och Anita Afzelius-Alm som skriver ner sina synpunkter, där man tror på att man kan råda bot på mycket med förstelärartjänster och dylikt, ända ner i grundskolan och inom flera områden. Det är väl då Folkpartiets syn på hur man kan få mer ansvar genom att ge vissa personer mer ansvar på bekostnad av att ta ansvar från de som ska lyda dem. Ja, FP tror tydligen på karriärstjänster inom vården, för barnmorskor och specialistsjuksköterskor som då skulle få 5000 extra i månaden.

När man fördjupar sig i dessa ämnena så hör man ju skrämmande exempel hur rutiner går före vanligt sunt förnuft. Det är inte nådigt att få till exempel cancer i dag när de flesta inte vet att de har rätt till ”ett andra utlåtande”, som innebär att man får utlåtanden från flera läkare. Det är ju så att man har olika idéer om hur man ska lösa ett problem från sjukhus till sjukhus. Och ibland från avdelning till avdelning. Nätkontakter hjälper många människor i dag genom t.ex. facebook.

Varför ska någon göra något extra utöver de ställda kraven som man ska uppfylla för att ha ryggen fri. Vi människor ska väl inte försöka leva upp till något mer än vad vi är.

Och vad är det då att ta ett ansvar? Jo, ansvar är när man får ta konsekvensen av sina handlande. Och de flesta som ”har stort ansvar i avlöningskuvertet”, de har i själva verket friskrivit sig från personligt ansvar.

Så folkpartiets syn på ansvar när det gäller kvinnodominerade yrken, där de arbetar för regeringens förslag, bygger väl på att klyftorna i samhället ska ökas. Och det finns väl inget som säger att kvinnornas situation ska förbättras med FP:s förslag, där det känns som om man tror att det blir bättre med toppstyrning och byråkrati.

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.