10 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

När robotarna tar över

insändare: Arbetsmarknadspolitik

Digitala hotet är frågan som politikerna glömt bort. Anders Wijkman, ordförande i Romklubben tar upp att allt fler arbeten kommer tas över av datorer (Debatt i GP 7/7-2014).

Samtidigt så ökar inkomstskillnaderna. Avkastning på kapital stiger på många områden medan lönenivån på många områden sjunker. Teknikskiftet borde vara huvudtema inför årets val. Google har utvecklat förarlösa fordon. De första är i drift i Kalifornien.

Nya robotar kommer inom gruvdrift, industri, logistik, hälsovård. Det finns robotar som är världsbäst på Jeopardy, schack samt 3D-printning.

Administration, bokföring, bank, försäkring, dagligvaruhandel, transporter, logistik/ordermottagning/laboratorier kan ersättas av maskiner.

Ett forskarlag i Oxford gör bedömningen att nära hälften av jobben på den amerikanska arbetsmarknaden är borta under de närmaste decennierna.

i framtiden blir det betydligt färre jobb. Efterfrågan kommer att öka på människor som kan interagera på hög nivå med maskiner. Inom områden som vård, omsorg, utbildning och kultur är behoven stora. Men även här tas många arbeten över av teknik. Dessa områden som idag oftast är offentligt finansierade och kräver höjda skatter. Vi står inför en enorm förändring. Digitaliseringen ger möjligheter men också risker.

Anders slutsats blir att arbetstidsförkortning/minimilöner aktualiseras. Utbildningen måste reformeras och uppmuntra kreativitet och idérikedom. Inte bara korvstoppning av kunskaper - en annan skola än dagens.

Skatterna måste ses över med syfte att sänka eller ta bort skatterna på vanliga arbeten. Då blir det billigare att anställa folk och takten i utslagningen av jobb dämpas.

Hans fråga är att varför är politiker tysta i dessa frågor. Politik är att leda inte bara lyssna. Vart tog ledarskapet vägen?

Min egen slutsats blir att det inte finns säkra jobb. Inför fastighetsskatt som ingen kommer undan och 6-timmars dag så fler kommer i arbete.

Lars Björnfot (V)

Digitala hotet är frågan som politikerna glömt bort. Anders Wijkman, ordförande i Romklubben tar upp att allt fler arbeten kommer tas över av datorer (Debatt i GP 7/7-2014).

Samtidigt så ökar inkomstskillnaderna. Avkastning på kapital stiger på många områden medan lönenivån på många områden sjunker. Teknikskiftet borde vara huvudtema inför årets val. Google har utvecklat förarlösa fordon. De första är i drift i Kalifornien.

Nya robotar kommer inom gruvdrift, industri, logistik, hälsovård. Det finns robotar som är världsbäst på Jeopardy, schack samt 3D-printning.

Administration, bokföring, bank, försäkring, dagligvaruhandel, transporter, logistik/ordermottagning/laboratorier kan ersättas av maskiner.

Ett forskarlag i Oxford gör bedömningen att nära hälften av jobben på den amerikanska arbetsmarknaden är borta under de närmaste decennierna.

i framtiden blir det betydligt färre jobb. Efterfrågan kommer att öka på människor som kan interagera på hög nivå med maskiner. Inom områden som vård, omsorg, utbildning och kultur är behoven stora. Men även här tas många arbeten över av teknik. Dessa områden som idag oftast är offentligt finansierade och kräver höjda skatter. Vi står inför en enorm förändring. Digitaliseringen ger möjligheter men också risker.

Anders slutsats blir att arbetstidsförkortning/minimilöner aktualiseras. Utbildningen måste reformeras och uppmuntra kreativitet och idérikedom. Inte bara korvstoppning av kunskaper - en annan skola än dagens.

Skatterna måste ses över med syfte att sänka eller ta bort skatterna på vanliga arbeten. Då blir det billigare att anställa folk och takten i utslagningen av jobb dämpas.

Hans fråga är att varför är politiker tysta i dessa frågor. Politik är att leda inte bara lyssna. Vart tog ledarskapet vägen?

Min egen slutsats blir att det inte finns säkra jobb. Inför fastighetsskatt som ingen kommer undan och 6-timmars dag så fler kommer i arbete.

Lars Björnfot (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.