10 jul 2014 06:00

07 jan 2015 12:13

Naturreservat vid Vristulven?

Informationsbrist

Jag har hört att det gått igenom att cirka halva Vristulven och skog nära sjön blivit naturreservat. Då undrar jag var Länsstyrelsen informerar om detta, har inte sett några skyltar än. Det skräpas ner på badplatser i området, och jag har vid flera tillfällen sett folk elda på ej angivna platser på badstränderna. Det vore önskvärt att det fanns information om ”reservatet” och vad för regler som gäller.

Mia i skogen

Jag har hört att det gått igenom att cirka halva Vristulven och skog nära sjön blivit naturreservat. Då undrar jag var Länsstyrelsen informerar om detta, har inte sett några skyltar än. Det skräpas ner på badplatser i området, och jag har vid flera tillfällen sett folk elda på ej angivna platser på badstränderna. Det vore önskvärt att det fanns information om ”reservatet” och vad för regler som gäller.

Mia i skogen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.