03 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:39

Egen tomt för egna syften

replik: Båtförvaring

Signaturen Förvånad ondgör sig i måndagens MT över båtförvaring på tomtmark.

Eftersom huvudprincipen bör vara att man gör vad man vill på sin egen lagfarna mark, är motivet förmodligen antingen avundsjuka på aktuell båt eller stick näsan i blöt-mentalitet, kanske en kombination.

Som argument framförs risken att barn skadas av olyckor med båtar. Barn har dock inget att göra på andras tomter, lika lite som de ska leka på gatan. Ansvaret för deras tillsyn och välfärd vilar enbart på föräldrarna.

Signaturen anser att båtägaren ska betala för båtuppläggning på någon ”marina”, eftersom motivet för annan förvaring bara är att spara pengar. Den som inte vill betala ska inte ha båt, enligt signaturen.

Än en gång tillkommer dessa avgöranden inte ovidkommande personer, enbart båt- och tomtägaren. För den händelse försäkringsbolag eller kommun har synpunkter lär nog vederbörande få reda på detta utan att Förvånad behöver ligga sömnlös.

Ett lämpligt citat är: Gå din väg och redlig vandra/ sköt dig själv och s-t i andra.

Att följa detta kloka råd lär nog bäst gagna samvaron grannar emellan.

Båtägare

Signaturen Förvånad ondgör sig i måndagens MT över båtförvaring på tomtmark.

Eftersom huvudprincipen bör vara att man gör vad man vill på sin egen lagfarna mark, är motivet förmodligen antingen avundsjuka på aktuell båt eller stick näsan i blöt-mentalitet, kanske en kombination.

Som argument framförs risken att barn skadas av olyckor med båtar. Barn har dock inget att göra på andras tomter, lika lite som de ska leka på gatan. Ansvaret för deras tillsyn och välfärd vilar enbart på föräldrarna.

Signaturen anser att båtägaren ska betala för båtuppläggning på någon ”marina”, eftersom motivet för annan förvaring bara är att spara pengar. Den som inte vill betala ska inte ha båt, enligt signaturen.

Än en gång tillkommer dessa avgöranden inte ovidkommande personer, enbart båt- och tomtägaren. För den händelse försäkringsbolag eller kommun har synpunkter lär nog vederbörande få reda på detta utan att Förvånad behöver ligga sömnlös.

Ett lämpligt citat är: Gå din väg och redlig vandra/ sköt dig själv och s-t i andra.

Att följa detta kloka råd lär nog bäst gagna samvaron grannar emellan.

Båtägare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.