18 jun 2014 06:00

23 jan 2015 14:20

Nybyggnation på västra Ekudden

Insändare: Bostäder

Det kan synas som att en bebyggelse mellan det gamla bebyggda området och sjukhuset bara berör de som nu bor där. Så är nog inte fallet. Detta berör alla mariestadsbor. Eftersom landstinget säljer ut en stor del av sin mark („2/3 av det som planläggs ägs eller har ägts av landstinget) avhänder man sig också samtidigt all framtida utbyggnad. Detta kommer att bli en av de sista spikarna i kistan för Mariestads sjukhus. I och med att man flyttade in i den nuvarande byggnaden försvann BB. Sedan har under årens lopp försvunnit operation, mottagningar för kirurgi, ögon, öron, hud och medicin. Även tandläkarna har flyttats från sjukhusbyggnaden. Nästa steg blir att förklara att sjukhuset mister sin status som sjukhus och förvandlas till enbart vårdcentral.

En annan aspekt är att de som bor på äldreboendet får mindre möjlighet att komma ut i naturen. Till exempel kommer den nuvarande asfalterade stig som finns och leder ner till vattnet att försvinna. Landstinget borde istället utnyttja den mark man har för att göra ett strövområde som kan gynna de som annars inte har så lätt för att komma ut.

JC

Det kan synas som att en bebyggelse mellan det gamla bebyggda området och sjukhuset bara berör de som nu bor där. Så är nog inte fallet. Detta berör alla mariestadsbor. Eftersom landstinget säljer ut en stor del av sin mark („2/3 av det som planläggs ägs eller har ägts av landstinget) avhänder man sig också samtidigt all framtida utbyggnad. Detta kommer att bli en av de sista spikarna i kistan för Mariestads sjukhus. I och med att man flyttade in i den nuvarande byggnaden försvann BB. Sedan har under årens lopp försvunnit operation, mottagningar för kirurgi, ögon, öron, hud och medicin. Även tandläkarna har flyttats från sjukhusbyggnaden. Nästa steg blir att förklara att sjukhuset mister sin status som sjukhus och förvandlas till enbart vårdcentral.

En annan aspekt är att de som bor på äldreboendet får mindre möjlighet att komma ut i naturen. Till exempel kommer den nuvarande asfalterade stig som finns och leder ner till vattnet att försvinna. Landstinget borde istället utnyttja den mark man har för att göra ett strövområde som kan gynna de som annars inte har så lätt för att komma ut.

JC

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.