18 jun 2014 06:00

23 jan 2015 14:38

MP och V hotar utbyggnad av E20

Debatt:

Infrastruktur. Vid en granskning av Miljöpartiets och Vänsterpartiets politik blir det tydligt att många av Alliansens satsningar på vägnätet hotas. MP och V vill inte genomföra, och har begränsad finansiering för, viktiga satsningar på vägnätet. Ska Socialdemokraterna samarbeta med MP och V hotas därför planerade satsningar på många vägar bland annat E20.

Att Socialdemokraterna idag står bakom flera av satsningarna kommer väga lätt i förhandlingar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är därför sannolikt att Socialdemokraterna kommer tvingas bryta överenskommelser om vägsatsningar runt om i landet.

Äntligen har vi lyckats få till en överenskommelse om utbyggnad av E20, där kommuner, regionen och regering har arbetat föredömligt och målmedvetet med regionens bästa för ögonen. Det är Nya Moderaterna och Alliansens absoluta övertygelse att ingenting får äventyra den här viktiga satsningen som är nödvändig för alla i Skaraborg, Västsverige och resten av landet.

Trafiksäkerheten på E20 måste förbättras. För att uppnå fullgod trafiksäkerhet på E20 genom Skaraborg krävs en utbyggnad av vägen. E20 är en av landets absolut viktigaste transportleder och det är avgörande för regionens och för Sveriges framtid och tillväxt att vägen förbättras enligt den överenskommelse som gjorts mellan kommunerna, regionen och staten. En utbyggnad av E20 behövs också för att våra industrier och Nordens största hamn i Göteborg ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt.

MP och V går till val med löften om att kraftigt minska medlen till vägar, och utbyggnaden av E20 är bara ett av många projekt som ligger i farans riktning. Detta innebär stora problem vid ett eventuellt regeringsskifte efter riksdagsvalet i höst. Då måste S sätta sig ner och förhandla med MP och V om vilka vägar som ska prioriteras bort, och dessutom med en betydligt begränsad finansiering.

Vi vet att framförallt MP har motarbetat en utbyggnad av E20 både på kommun- och regionnivå. Nu fortsätter detta arbete att motarbeta satsningar på vägar även på riksnivå. Utbyggnaden av E20 genom Skaraborg är hotad om MP får vara med och bestämma, vilket de kommer att vara om Alliansen inte får fortsatt förtroende.

Nya Moderaterna och Alliansen vill gå en annan väg. Vi anser att alla trafikslag behövs och kompletterar varandra. Vi tror på en satsning på infrastrukturen i hela landet, inte bara dit järnvägen går. Det är vår övertygelse att om vi ska fortsätta skapa tillväxt och jobb i hela Sverige så måste vi också förenkla och förbättra för de som är beroende av att vägnätet fungerar.

Alliansregeringen satsar i den nationella planen för transportsystemet (2012-2025) sammanlagt 522 miljarder kronor på infrastrukturen. I motsats till våra förslag är MP och V mycket tydliga med att de inte tycker om vägar. MP vill under de närmsta 12 åren ta 30 miljarder kronor ur vägprojekt och lägga på järnväg. Både MP och V har hela tiden kämpat mot de förbättringsåtgärder som kommunerna, regionen och staten har kommit överens om att göra på E20. Åtgärder inom trafik och infrastruktur för tillväxtens och landets sammanhållnings skull är de inte helt oväntat helt ointresserade av. Hur ställer sig S till denna motsträvighet i en eventuell regeringsförhandling?

Oklarhet råder nu kring många av de vägsatsningar som Nya Moderaterna och Alliansen har presenterat för det fall att det olyckliga inträffar och det blir ett regeringsskifte efter riksdagsvalet. Väljarna behöver ett besked i dessa viktiga frågor. Därför vill vi att Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu ger väljarna ett tydligt svar på om de tänker fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta försvåra för Skaraborg att växa och stoppa utbyggnaden av E20? Lika viktigt är ett besked från Socialdemokraterna om de står fast vid att E20 ska byggas ut enligt den befintliga överenskommelsen och hur de i så fall ska hantera Miljöpartiets och Vänsterpartiets krav på att minska finansieringen för upprustningen av vägnätet?

Jan-Evert Rådhström (M)

Vice Ordförande, Trafikutskottet

Riksdagsledamot, Värmland

Sten Bergheden (M)

Trafikutskottet

Riksdagsledamot, Skaraborg

Att Socialdemokraterna idag står bakom flera av satsningarna kommer väga lätt i förhandlingar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är därför sannolikt att Socialdemokraterna kommer tvingas bryta överenskommelser om vägsatsningar runt om i landet.

Äntligen har vi lyckats få till en överenskommelse om utbyggnad av E20, där kommuner, regionen och regering har arbetat föredömligt och målmedvetet med regionens bästa för ögonen. Det är Nya Moderaterna och Alliansens absoluta övertygelse att ingenting får äventyra den här viktiga satsningen som är nödvändig för alla i Skaraborg, Västsverige och resten av landet.

Trafiksäkerheten på E20 måste förbättras. För att uppnå fullgod trafiksäkerhet på E20 genom Skaraborg krävs en utbyggnad av vägen. E20 är en av landets absolut viktigaste transportleder och det är avgörande för regionens och för Sveriges framtid och tillväxt att vägen förbättras enligt den överenskommelse som gjorts mellan kommunerna, regionen och staten. En utbyggnad av E20 behövs också för att våra industrier och Nordens största hamn i Göteborg ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt.

MP och V går till val med löften om att kraftigt minska medlen till vägar, och utbyggnaden av E20 är bara ett av många projekt som ligger i farans riktning. Detta innebär stora problem vid ett eventuellt regeringsskifte efter riksdagsvalet i höst. Då måste S sätta sig ner och förhandla med MP och V om vilka vägar som ska prioriteras bort, och dessutom med en betydligt begränsad finansiering.

Vi vet att framförallt MP har motarbetat en utbyggnad av E20 både på kommun- och regionnivå. Nu fortsätter detta arbete att motarbeta satsningar på vägar även på riksnivå. Utbyggnaden av E20 genom Skaraborg är hotad om MP får vara med och bestämma, vilket de kommer att vara om Alliansen inte får fortsatt förtroende.

Nya Moderaterna och Alliansen vill gå en annan väg. Vi anser att alla trafikslag behövs och kompletterar varandra. Vi tror på en satsning på infrastrukturen i hela landet, inte bara dit järnvägen går. Det är vår övertygelse att om vi ska fortsätta skapa tillväxt och jobb i hela Sverige så måste vi också förenkla och förbättra för de som är beroende av att vägnätet fungerar.

Alliansregeringen satsar i den nationella planen för transportsystemet (2012-2025) sammanlagt 522 miljarder kronor på infrastrukturen. I motsats till våra förslag är MP och V mycket tydliga med att de inte tycker om vägar. MP vill under de närmsta 12 åren ta 30 miljarder kronor ur vägprojekt och lägga på järnväg. Både MP och V har hela tiden kämpat mot de förbättringsåtgärder som kommunerna, regionen och staten har kommit överens om att göra på E20. Åtgärder inom trafik och infrastruktur för tillväxtens och landets sammanhållnings skull är de inte helt oväntat helt ointresserade av. Hur ställer sig S till denna motsträvighet i en eventuell regeringsförhandling?

Oklarhet råder nu kring många av de vägsatsningar som Nya Moderaterna och Alliansen har presenterat för det fall att det olyckliga inträffar och det blir ett regeringsskifte efter riksdagsvalet. Väljarna behöver ett besked i dessa viktiga frågor. Därför vill vi att Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu ger väljarna ett tydligt svar på om de tänker fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta försvåra för Skaraborg att växa och stoppa utbyggnaden av E20? Lika viktigt är ett besked från Socialdemokraterna om de står fast vid att E20 ska byggas ut enligt den befintliga överenskommelsen och hur de i så fall ska hantera Miljöpartiets och Vänsterpartiets krav på att minska finansieringen för upprustningen av vägnätet?

Jan-Evert Rådhström (M)

Vice Ordförande, Trafikutskottet

Riksdagsledamot, Värmland

Sten Bergheden (M)

Trafikutskottet

Riksdagsledamot, Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.