18 jun 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Lärlingsplatser och lägre ingångslön öppnar arbetsmarknaden

Debatt:

Arbetsmarknad. Socialdemokraterna vill att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Idag är det Österrike som är bäst i EU-klassen och landet har därför seglat upp som Socialdemokraternas nya förebild.

Men Socialdemokraterna avvisar just det som varit framgångsfaktorerna i Österrike och som starkt bidragit till den låga arbetslösheten, nämligen ett utbyggt system med avlönade lärlingar och lägre ingångslöner. Det gör att Socialdemokraterna inte har någon trovärdig politik för att uppnå sitt mål.

Att som Socialdemokraterna fokusera på arbetslöshetssiffran riskerar också att leda politiken fel. Att Österrike har lägre arbetslöshet innebär inte att allt är bättre där. Tvärtom. Österrike har färre som jobbar, färre kvinnor i arbetslivet, lägre pensionsålder och ett lägre välstånd mätt som BNP per capita jämfört med Sverige.

Både Sverige och Österrike har dessutom EU:s lägsta långtidsarbetslöshet. För att nå S-målet är det alltså de kortvariga arbetslöshetsperioderna som måste minska. Men dessa består till stor del av ungdomar som pluggar och söker sommar- eller extrajobb. I Österrike å andra sidan är 40 procent av gymnasieeleverna avlönade lärlingar och räknas inte som arbetslösa, även om de söker jobb. Färre svenska ungdomar som vill jobba på extra sommaren skulle göra det lättare att uppnå S-målet, men gör inte situationen bättre för Sveriges unga.

Folkpartiet vill istället fokusera på utbyggda lärlingsutbildningar, fler riktade insatser för nyanlända med svaga skolresultat, bättre möjligheter att få praktik, liberaliserad arbetsrätt, lägre ingångslöner och fler enkla arbetsuppgifter på svensk arbetsmarknad. Då får vi verkliga förbättringar för Sveriges unga.

Carl B Hamilton (FP),

ekonomisk politisk talesperson

Christer Winbäck (FP)

Riksdagsledamot för Skaraborg

Men Socialdemokraterna avvisar just det som varit framgångsfaktorerna i Österrike och som starkt bidragit till den låga arbetslösheten, nämligen ett utbyggt system med avlönade lärlingar och lägre ingångslöner. Det gör att Socialdemokraterna inte har någon trovärdig politik för att uppnå sitt mål.

Att som Socialdemokraterna fokusera på arbetslöshetssiffran riskerar också att leda politiken fel. Att Österrike har lägre arbetslöshet innebär inte att allt är bättre där. Tvärtom. Österrike har färre som jobbar, färre kvinnor i arbetslivet, lägre pensionsålder och ett lägre välstånd mätt som BNP per capita jämfört med Sverige.

Både Sverige och Österrike har dessutom EU:s lägsta långtidsarbetslöshet. För att nå S-målet är det alltså de kortvariga arbetslöshetsperioderna som måste minska. Men dessa består till stor del av ungdomar som pluggar och söker sommar- eller extrajobb. I Österrike å andra sidan är 40 procent av gymnasieeleverna avlönade lärlingar och räknas inte som arbetslösa, även om de söker jobb. Färre svenska ungdomar som vill jobba på extra sommaren skulle göra det lättare att uppnå S-målet, men gör inte situationen bättre för Sveriges unga.

Folkpartiet vill istället fokusera på utbyggda lärlingsutbildningar, fler riktade insatser för nyanlända med svaga skolresultat, bättre möjligheter att få praktik, liberaliserad arbetsrätt, lägre ingångslöner och fler enkla arbetsuppgifter på svensk arbetsmarknad. Då får vi verkliga förbättringar för Sveriges unga.

Carl B Hamilton (FP),

ekonomisk politisk talesperson

Christer Winbäck (FP)

Riksdagsledamot för Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.