18 jun 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Prisa valfriheten istället för att inskränka den

Insändare: Friskolor

Att Vänsterpartiet i en traditionell kommunistisk anda vill göra det svårare för människor att självständigt göra sina egna val är inget som förvånar mig. Men nu går även Miljöpartiet till val på att inga som driver en friskola ska få ta ut vinst och att allt överskott ska återinvesteras. Samtidigt går även Socialdemokraterna till val på att kommuner ska ha ett veto när en ny friskola ska etableras. Detta innebär att människorna i en rödgrön kommun kan komma att drabbas av mindre valfrihet än de i en kommun som styrs av Alliansen.

Jag själv tog precis studenten från en gymnasial friskola. Det var en väldigt liten skola med ungefär 100 elever där alla kände alla och istället för att eleven endast var en i mängden för lärarna så visste de allt om en och man talade med varandra mer som kompisar än som lärare och elev. Vi elever hade tillgång till teknik som man i en kommunal skola endast skulle kunna drömma om. Detta kan även ha varit en faktor till att den kommunala skolan var tvungen att lägga ner sitt liknande program och de resterande eleverna fick gå klart sina studier hos oss.

Vi hade schemalagda lektioner hela dagarna samtidigt som vänner till mig i andra kommunala skolor gick i skolan i en timme många dagar. Vi fick även förtur till sommarjobb just på grund av att ett företag uppskattade elever från vår skola och skolan hade även nära kontakt med näringslivet.

Det finns horribla exempel på hur friskolor har missköts och har fått lägga ner samtidigt som ägarna har tjänat stora summor pengar. Jag tror dock inte att ett vinstförbud är rätt väg att gå för då försvinner även de skolor som sköter sig exemplariskt. Vi behöver sätta krav på långsiktigt ägande samt kvalité. På så sätt kan vi uppnå den bästa kombinationen av friskolor och kommunala skolor.

Pontus Karlsson

Att Vänsterpartiet i en traditionell kommunistisk anda vill göra det svårare för människor att självständigt göra sina egna val är inget som förvånar mig. Men nu går även Miljöpartiet till val på att inga som driver en friskola ska få ta ut vinst och att allt överskott ska återinvesteras. Samtidigt går även Socialdemokraterna till val på att kommuner ska ha ett veto när en ny friskola ska etableras. Detta innebär att människorna i en rödgrön kommun kan komma att drabbas av mindre valfrihet än de i en kommun som styrs av Alliansen.

Jag själv tog precis studenten från en gymnasial friskola. Det var en väldigt liten skola med ungefär 100 elever där alla kände alla och istället för att eleven endast var en i mängden för lärarna så visste de allt om en och man talade med varandra mer som kompisar än som lärare och elev. Vi elever hade tillgång till teknik som man i en kommunal skola endast skulle kunna drömma om. Detta kan även ha varit en faktor till att den kommunala skolan var tvungen att lägga ner sitt liknande program och de resterande eleverna fick gå klart sina studier hos oss.

Vi hade schemalagda lektioner hela dagarna samtidigt som vänner till mig i andra kommunala skolor gick i skolan i en timme många dagar. Vi fick även förtur till sommarjobb just på grund av att ett företag uppskattade elever från vår skola och skolan hade även nära kontakt med näringslivet.

Det finns horribla exempel på hur friskolor har missköts och har fått lägga ner samtidigt som ägarna har tjänat stora summor pengar. Jag tror dock inte att ett vinstförbud är rätt väg att gå för då försvinner även de skolor som sköter sig exemplariskt. Vi behöver sätta krav på långsiktigt ägande samt kvalité. På så sätt kan vi uppnå den bästa kombinationen av friskolor och kommunala skolor.

Pontus Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.