18 jun 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Skrämmande okunskap

Insändare: Färjan Lina

Var i måndags kväll och lyssnade på kommunfullmäktige i Töreboda kommun som antog och diskuterade investeringsbudget för kommande åren 2015 och framåt .

Vårt kommunalråd går då upp och säger att 2016 ska det byggas en bro istället för färjan Lina som sköts av daglediga skolungdomar .

Den verksamheten sköts av kommunens AME och det sista de är så är det dagledig skolungdom .

Dessutom, att bygga en bro till över Sveriges blå band gör man väl inte utan att de som driver verksamhet på densamma får komma till tals och jag har inte sett några papper på att kommunen tagit kontakt med kanalbolaget och diskuterat frågan ens .

Per-Olof Pettersson

Var i måndags kväll och lyssnade på kommunfullmäktige i Töreboda kommun som antog och diskuterade investeringsbudget för kommande åren 2015 och framåt .

Vårt kommunalråd går då upp och säger att 2016 ska det byggas en bro istället för färjan Lina som sköts av daglediga skolungdomar .

Den verksamheten sköts av kommunens AME och det sista de är så är det dagledig skolungdom .

Dessutom, att bygga en bro till över Sveriges blå band gör man väl inte utan att de som driver verksamhet på densamma får komma till tals och jag har inte sett några papper på att kommunen tagit kontakt med kanalbolaget och diskuterat frågan ens .

Per-Olof Pettersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.