17 jun 2014 06:00

07 jan 2015 11:59

Sjöutsikt - en rättighet?

Insändare: Bostäder

Enligt kommunens förda exploateringspolitik verkar det nästan som om att sjöutsikt från sovrummet är en rättighet.

120 tomter i projekt Sjölyckan, 28 tomter i projekt Västra Skogen, 37 lägenheter i projekt Strandgården, 12 stycken radhus i projekt Kv. Bojen, gemensamt för samtliga är att de marknadsförs med sjöutsikt och nära tillgång till Vänern med privata bryggor med mera. Lägg ytterligare till nio stycken LIS-områden inom kommunens gränser där syftet är att avgränsa strategiska områden för utvecklingsområden inom strandnära lägen, allt enligt kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen. Utöver dessa nyexploateringar finns det i dagsläget cirka 50 befintliga bostäder som är till salu inom tätorten Mariestad (inkluderar både lägenheter och hus).

Intressant att vi väntar en befolkningsexplosion samtidigt som arbetsplatser ständigt försvinner från staden. Att inte ha närhet till Vänern när man bor i Mariestads tätort är ju omöjligt, genom att studera tätortskartan kan vi se att man inom tätorten som längst har 2,5 km till vattnet. Det börjar dock bli svårare att få tillgång till orörda och gröna andningshål där fågelsång, växter och djur kan upplevas.

Politikernas vilda exploateringspolitik i sjönära lägen är helt oacceptabel för oss invånare när vi ständigt ser hur värden i form av tätortsnära grönområden, ofta inom strandskydd, i snabb takt tas i anspråk genom att de skövlas, plansprängs och förstörs utan hänsyn till innehåll och struktur i vår stad som helhet.

Enligt min uppfattning ska våra folkvalda politiker driva frågor som vi medborgare vill, önskar och behöver, så varför sitter våra politiker stilla och planerar för nya detaljplaner för bostadsbyggande när befintliga områden inte ens är till hälften är fulla?

Om nu sjöutsikt ska vara en rättighet, anser jag nog att hänsyn och varsamhet om vår natur är vår förbannade skyldighet!

Lisa R

Enligt kommunens förda exploateringspolitik verkar det nästan som om att sjöutsikt från sovrummet är en rättighet.

120 tomter i projekt Sjölyckan, 28 tomter i projekt Västra Skogen, 37 lägenheter i projekt Strandgården, 12 stycken radhus i projekt Kv. Bojen, gemensamt för samtliga är att de marknadsförs med sjöutsikt och nära tillgång till Vänern med privata bryggor med mera. Lägg ytterligare till nio stycken LIS-områden inom kommunens gränser där syftet är att avgränsa strategiska områden för utvecklingsområden inom strandnära lägen, allt enligt kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen. Utöver dessa nyexploateringar finns det i dagsläget cirka 50 befintliga bostäder som är till salu inom tätorten Mariestad (inkluderar både lägenheter och hus).

Intressant att vi väntar en befolkningsexplosion samtidigt som arbetsplatser ständigt försvinner från staden. Att inte ha närhet till Vänern när man bor i Mariestads tätort är ju omöjligt, genom att studera tätortskartan kan vi se att man inom tätorten som längst har 2,5 km till vattnet. Det börjar dock bli svårare att få tillgång till orörda och gröna andningshål där fågelsång, växter och djur kan upplevas.

Politikernas vilda exploateringspolitik i sjönära lägen är helt oacceptabel för oss invånare när vi ständigt ser hur värden i form av tätortsnära grönområden, ofta inom strandskydd, i snabb takt tas i anspråk genom att de skövlas, plansprängs och förstörs utan hänsyn till innehåll och struktur i vår stad som helhet.

Enligt min uppfattning ska våra folkvalda politiker driva frågor som vi medborgare vill, önskar och behöver, så varför sitter våra politiker stilla och planerar för nya detaljplaner för bostadsbyggande när befintliga områden inte ens är till hälften är fulla?

Om nu sjöutsikt ska vara en rättighet, anser jag nog att hänsyn och varsamhet om vår natur är vår förbannade skyldighet!

Lisa R

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.