10 jun 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Vad gör våra lokala politiker för MTG-kommunerna?

Insändare: Storlänet

Torsdagen den 5 juni hade Karin Eriksson en mycket intressant ledare om storlänet, och om hur våra lokala politiker från Mariestad, Töreboda och Gullspång agerat – eller inte agerat - i beslutande organ i storlänet/regionen.

Det vore intressant om MT kunde följa upp beslut som visade hur våra lokala MTG-politiker varit med om att bifalla beslut som lett till den negativa utveckling som blivit följden för MTG. En uppföljning som också kunde ge besked om våra lokala politiker över huvud taget opponerat sig emot beslut som lett till en sämre utveckling för vår del av länet. Personligen tvivlar jag på det senare, partipiskan viner sannolikt oavsett om det är röda eller blå politiker.

Som en motvikt till detta kunde också en redogörelse visa på beslut som gynnat MTG, om det finns några sådana?

För några år sedan uttryckte en potentat, jag har för mig att det var en direktör i Västsvenska Handelskammaren, som uttryckte att han tyckte att man i princip inte skulle satsa något över huvud taget utanför göteborgsregionen. Det var i gbg-regionen tillväxten sker menade han. Tyvärr ser det ut som om han får som han ville. Utvecklingen går åt det hållet allt mera och vi i utkanten tycks bara få vara med som finansiärer.

Kjell Eriksson

Skagersvik

Torsdagen den 5 juni hade Karin Eriksson en mycket intressant ledare om storlänet, och om hur våra lokala politiker från Mariestad, Töreboda och Gullspång agerat – eller inte agerat - i beslutande organ i storlänet/regionen.

Det vore intressant om MT kunde följa upp beslut som visade hur våra lokala MTG-politiker varit med om att bifalla beslut som lett till den negativa utveckling som blivit följden för MTG. En uppföljning som också kunde ge besked om våra lokala politiker över huvud taget opponerat sig emot beslut som lett till en sämre utveckling för vår del av länet. Personligen tvivlar jag på det senare, partipiskan viner sannolikt oavsett om det är röda eller blå politiker.

Som en motvikt till detta kunde också en redogörelse visa på beslut som gynnat MTG, om det finns några sådana?

För några år sedan uttryckte en potentat, jag har för mig att det var en direktör i Västsvenska Handelskammaren, som uttryckte att han tyckte att man i princip inte skulle satsa något över huvud taget utanför göteborgsregionen. Det var i gbg-regionen tillväxten sker menade han. Tyvärr ser det ut som om han får som han ville. Utvecklingen går åt det hållet allt mera och vi i utkanten tycks bara få vara med som finansiärer.

Kjell Eriksson

Skagersvik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.