04 jun 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar

Insändare : Trafik

För cirka ett år sedan hade MT en artikel om trafiksituationen i Mariestad och de alltför höga hastigheterna på våra gator, på sensommaren 2013 följdes det upp av en ytterligare en artikel på samma tema, då i anslutning till skolstarten. På frågan hur man kunde få ner de höga hastigheterna, så fanns det egentligen inget svar, polisen sa ”vi drar vårt strå till stacken” och från kommunens sida sa man ”vi gör så gott vi kan”. Sedan tyckte polisen att det var kommunens ansvar och vice versa!

Jag kan bara konstatera att inget har hänt! Det går fortfarande alltför för fort! Det är inga speciella gator eller tider på dygnet, det gäller dygnet runt i hela Mariestad. En vardagsmorgon mellan 07 - 08 på Marieforsleden är ett bra exempel! Gatorna i Mariestad är för breda och de embryon till farthinder utgör inga hinder! I Lessjöfors och Storfors har man lyckas få ner hastigheten med enkla och billiga medel, även södra delen av Gustav Adolfs gata i Skövde har rejäla farthinder. Bra exempel att ta efter!

För några månader sedan hade en tjänsteman inom kommunen kommit på den geniala idén att sätta upp betonghinder på parkeringsplatsen bakom Systembolaget, för att förhindra buskörningen där, men fortfarande har inget hänt med detta! Eftersom risken att åka fast för fortkörning och vårdslöshet i trafik är försumbar inom Mariestad, så måste det till andra kraftiga och effektiva åtgärder för att få ner hastigheten. Det är tyvärr bara en tidsfråga, innan det inträffar allvarliga olyckor inom Mariestads tätort!

Vadsbo Skvadron

För cirka ett år sedan hade MT en artikel om trafiksituationen i Mariestad och de alltför höga hastigheterna på våra gator, på sensommaren 2013 följdes det upp av en ytterligare en artikel på samma tema, då i anslutning till skolstarten. På frågan hur man kunde få ner de höga hastigheterna, så fanns det egentligen inget svar, polisen sa ”vi drar vårt strå till stacken” och från kommunens sida sa man ”vi gör så gott vi kan”. Sedan tyckte polisen att det var kommunens ansvar och vice versa!

Jag kan bara konstatera att inget har hänt! Det går fortfarande alltför för fort! Det är inga speciella gator eller tider på dygnet, det gäller dygnet runt i hela Mariestad. En vardagsmorgon mellan 07 - 08 på Marieforsleden är ett bra exempel! Gatorna i Mariestad är för breda och de embryon till farthinder utgör inga hinder! I Lessjöfors och Storfors har man lyckas få ner hastigheten med enkla och billiga medel, även södra delen av Gustav Adolfs gata i Skövde har rejäla farthinder. Bra exempel att ta efter!

För några månader sedan hade en tjänsteman inom kommunen kommit på den geniala idén att sätta upp betonghinder på parkeringsplatsen bakom Systembolaget, för att förhindra buskörningen där, men fortfarande har inget hänt med detta! Eftersom risken att åka fast för fortkörning och vårdslöshet i trafik är försumbar inom Mariestad, så måste det till andra kraftiga och effektiva åtgärder för att få ner hastigheten. Det är tyvärr bara en tidsfråga, innan det inträffar allvarliga olyckor inom Mariestads tätort!

Vadsbo Skvadron

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.