04 jun 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Partierna har varit eniga

Insändare: Bostäder

Svar till Stellan Sundler i MT den 28 maj.

Din insändare har ett fel som visar på okunskap i hur kommunala beslut tas i vår kommun. Alla planärenden beredes av tjänstemän men beslutas av politiker. För att ett förslag skall antas måste merparten av de röstande, eller alla vara eniga.

Observera att M och MAP inte har egen majoritet och kan inte ensamma besluta i det beskrivna planärendet mellan Stenåldersvägen och sjukhuset. Det aktuella planärendet har behandlats i vanlig ordning och där har alla partier varit eniga om att flera alternativa bostadsområden är nödvändiga i framtiden. Förstudie av det aktuella området är därför ett led i en bra framförhållning.

MEE

Svar till Stellan Sundler i MT den 28 maj.

Din insändare har ett fel som visar på okunskap i hur kommunala beslut tas i vår kommun. Alla planärenden beredes av tjänstemän men beslutas av politiker. För att ett förslag skall antas måste merparten av de röstande, eller alla vara eniga.

Observera att M och MAP inte har egen majoritet och kan inte ensamma besluta i det beskrivna planärendet mellan Stenåldersvägen och sjukhuset. Det aktuella planärendet har behandlats i vanlig ordning och där har alla partier varit eniga om att flera alternativa bostadsområden är nödvändiga i framtiden. Förstudie av det aktuella området är därför ett led i en bra framförhållning.

MEE

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.