30 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Vänerns Pärla - slät och vacker

Insändare: Mariestad

Namnet förpliktigar. En pärla är en slät och vacker tingest fri från skavanker. Skall man kalla Mariestad för Vänerns Pärla då duger det inte att som nu ha en alltigenom skitig och trasig stad att visa upp. Med det neutrala Sjöstaden Mariestad då har man klarat sig undan med gator som under det senaste året dragits med kraterhål och potthål i det oändliga. Trottoarer där både kantsten och beläggning går i vågor. Hängande grenar från träden som rispar husbilarnas tak. Gång- och cykelstigar där angränsande trädrötter gått igenom beläggningen och skapat livsfarliga fällor för springande och cyklande. En allvarlig olycka lär nog snart inträffa.

Många bilburna turister lämnar staden i arla morgonstund. De som dristar sig att passera genom centrum möts oftast av en omgivning som mer kan kallas Vänerns största soptipp. För enkelhetens skull behåll Sjöstaden, det blir billigast i längden.

Alla ni som vurmar för att döpa Mariestad till Vänerns Pärla, vill ni verkligen ha på ert samvete svårt skadade barn eller gamla rollatorburna som skadat sig på ”Pärlans” illa skötta gator och gångstråk?

Egentligen skulle det räcka med en skylt: Välkommen till Mariestad.

Gustaf Bertrand

Namnet förpliktigar. En pärla är en slät och vacker tingest fri från skavanker. Skall man kalla Mariestad för Vänerns Pärla då duger det inte att som nu ha en alltigenom skitig och trasig stad att visa upp. Med det neutrala Sjöstaden Mariestad då har man klarat sig undan med gator som under det senaste året dragits med kraterhål och potthål i det oändliga. Trottoarer där både kantsten och beläggning går i vågor. Hängande grenar från träden som rispar husbilarnas tak. Gång- och cykelstigar där angränsande trädrötter gått igenom beläggningen och skapat livsfarliga fällor för springande och cyklande. En allvarlig olycka lär nog snart inträffa.

Många bilburna turister lämnar staden i arla morgonstund. De som dristar sig att passera genom centrum möts oftast av en omgivning som mer kan kallas Vänerns största soptipp. För enkelhetens skull behåll Sjöstaden, det blir billigast i längden.

Alla ni som vurmar för att döpa Mariestad till Vänerns Pärla, vill ni verkligen ha på ert samvete svårt skadade barn eller gamla rollatorburna som skadat sig på ”Pärlans” illa skötta gator och gångstråk?

Egentligen skulle det räcka med en skylt: Välkommen till Mariestad.

Gustaf Bertrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.