30 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Girighetens lov

Insändare: Töreboda

I Töreboda finns det partier som utger sig för att stå för solidaritet och rättvisa. Jag tänker först och främst på två stora partier som under årens lopp var för sig har försökt att få dessa egenskaper som ett signum för sitt parti, var och en på sin kant.

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde i Töreboda visade sig dessa partier sätta girighet före såväl solidaritet som rättvisa.

Folkpartiet motionerade om en ändring av nuvarande utformning av partistödet och därmed samtidigt en besparing för kommunen. Motiveringen var att oavsett ett partis storlek finns det grundkostnader som är i stort sett lika för alla partier och att det finns skäl att göra besparingar varhelst man kan i kommunen, även inom politiken.

Socialdemokraterna får i dagsläget 71 600 Kr (grundbelopp 2 000 Kr + 12 mandat á 5 800 Kr) medan ett litet parti som t.ex. Miljöpartiet har 7 800 Kr (grundbelopp + ett mandat).

Vi föreslog ett grundbelopp på 10 000 Kr och 1 000 Kr per mandat. Kommunen hade då sparat nästan 100 000 Kr.

Med Fp:s förslag hade S fått 22 000 Kr och Mp 11 000 Kr, men det sved för mycket i den giriga genen så putsväck med såväl rättvisa som solidaritet. Förslaget röstades ner.

Folkpartiet känner sig fortfarande väldigt ensamma om att värna om skattebetalarnas pengar och nu känner vi oss också ganska ensamma om generositet och likabehandling.

Krister Dahl, Fp Töreboda

I Töreboda finns det partier som utger sig för att stå för solidaritet och rättvisa. Jag tänker först och främst på två stora partier som under årens lopp var för sig har försökt att få dessa egenskaper som ett signum för sitt parti, var och en på sin kant.

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde i Töreboda visade sig dessa partier sätta girighet före såväl solidaritet som rättvisa.

Folkpartiet motionerade om en ändring av nuvarande utformning av partistödet och därmed samtidigt en besparing för kommunen. Motiveringen var att oavsett ett partis storlek finns det grundkostnader som är i stort sett lika för alla partier och att det finns skäl att göra besparingar varhelst man kan i kommunen, även inom politiken.

Socialdemokraterna får i dagsläget 71 600 Kr (grundbelopp 2 000 Kr + 12 mandat á 5 800 Kr) medan ett litet parti som t.ex. Miljöpartiet har 7 800 Kr (grundbelopp + ett mandat).

Vi föreslog ett grundbelopp på 10 000 Kr och 1 000 Kr per mandat. Kommunen hade då sparat nästan 100 000 Kr.

Med Fp:s förslag hade S fått 22 000 Kr och Mp 11 000 Kr, men det sved för mycket i den giriga genen så putsväck med såväl rättvisa som solidaritet. Förslaget röstades ner.

Folkpartiet känner sig fortfarande väldigt ensamma om att värna om skattebetalarnas pengar och nu känner vi oss också ganska ensamma om generositet och likabehandling.

Krister Dahl, Fp Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.