28 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Olämplig plats för nya tomter

Insändare: Byggplaner

Lagom till semestern presenterar M och MaP sitt beställda förslag om att detaljplanelägga området mellan Stenåldersvägen och Sjukhuset. Hela området skall kalhuggas och 30 stora tomter skall utbjudas till försäljning. Tomterna skall anläggas gränsande mot befintliga tomter söder om Kv. Skedanden vilket vi boende kraftigt emotsätter oss.

Några fastigheter inom Ekuddenområdet har vid kraftiga regn drabbats av översvämningar genom att dag- och spillvattensystemen inte klarat av att svälja de stora vattenmängder som bildats. Man kan ju undra vad som kommer att ske om ytterligare 30 fastigheter med tillhörande asfaltsytor på gator och tomter ansluts till befintliga system. Kommer kommunen bli tvingad att byta ut vissa delar av det gamla VA-nätet tillkommer ytterligare kostnader. Av marken som tas i anspråk för detaljplanen äger kommunen endast cirka en tredjedel och Landstinget äger två tredjedelar som kommunen måste köpa. Planerna skall fastställas under sommaren 2014 då många är på semester och inte har möjlighet att överklaga kommunens beslut. När bostadsområdet Rödjan påbörjades totalavverkades hela området samt även skogen ner mot Vänern avverkades för att ge sjöutsikt. Nu finns det en öken med ett 30-tal tomter att bebygga. I Nolhagen har röjningsarbete pågått en tid och där kommer säkerligen minst ett 100-tal tomter att erbjudas till hugade spekulanter.

Jag skulle rekommendera ansvariga politiker att studera Mariestads befolkningstillväxt och skärskåda vilka kostnader som kommer att krävas för att realisera planerna.

Om det mot förmodan i framtiden skulle behövas fler tomter än de som redan är klara eller påbörjade finns ett område mellan Kv. Storskraken och Ekuddenvägen där det dessutom finns vatten och avloppsledningar i marken och området har dessutom utrymme för årskilliga tomter. Markområdet har inte direkt några närliggande grannar och marken ägs dessutom av kommunen. Här finns stora kostnadsvinster att göra jämfört med området mellan Stenåldersvägen och Sjukhuset.

Vi bor i en kommun som inte har en direkt lysande ekonomi och det finns säkerligen många mer viktiga hål att stoppa pengarna i utan att göra intrång på mark och natur med ett rikligt djurliv. Vi boende hoppas att vi kan stoppa dessa planer men risken är stor att ansvariga M- och MaP–politiker kommer att köra över såväl natur som oss boende.

Jag vill uppmana alla att vara vaksamma på vad våra politiker kan tänkas hitta på i framtiden och ha det i tankarna inför hösten val.

Stellan Sundler

Lagom till semestern presenterar M och MaP sitt beställda förslag om att detaljplanelägga området mellan Stenåldersvägen och Sjukhuset. Hela området skall kalhuggas och 30 stora tomter skall utbjudas till försäljning. Tomterna skall anläggas gränsande mot befintliga tomter söder om Kv. Skedanden vilket vi boende kraftigt emotsätter oss.

Några fastigheter inom Ekuddenområdet har vid kraftiga regn drabbats av översvämningar genom att dag- och spillvattensystemen inte klarat av att svälja de stora vattenmängder som bildats. Man kan ju undra vad som kommer att ske om ytterligare 30 fastigheter med tillhörande asfaltsytor på gator och tomter ansluts till befintliga system. Kommer kommunen bli tvingad att byta ut vissa delar av det gamla VA-nätet tillkommer ytterligare kostnader. Av marken som tas i anspråk för detaljplanen äger kommunen endast cirka en tredjedel och Landstinget äger två tredjedelar som kommunen måste köpa. Planerna skall fastställas under sommaren 2014 då många är på semester och inte har möjlighet att överklaga kommunens beslut. När bostadsområdet Rödjan påbörjades totalavverkades hela området samt även skogen ner mot Vänern avverkades för att ge sjöutsikt. Nu finns det en öken med ett 30-tal tomter att bebygga. I Nolhagen har röjningsarbete pågått en tid och där kommer säkerligen minst ett 100-tal tomter att erbjudas till hugade spekulanter.

Jag skulle rekommendera ansvariga politiker att studera Mariestads befolkningstillväxt och skärskåda vilka kostnader som kommer att krävas för att realisera planerna.

Om det mot förmodan i framtiden skulle behövas fler tomter än de som redan är klara eller påbörjade finns ett område mellan Kv. Storskraken och Ekuddenvägen där det dessutom finns vatten och avloppsledningar i marken och området har dessutom utrymme för årskilliga tomter. Markområdet har inte direkt några närliggande grannar och marken ägs dessutom av kommunen. Här finns stora kostnadsvinster att göra jämfört med området mellan Stenåldersvägen och Sjukhuset.

Vi bor i en kommun som inte har en direkt lysande ekonomi och det finns säkerligen många mer viktiga hål att stoppa pengarna i utan att göra intrång på mark och natur med ett rikligt djurliv. Vi boende hoppas att vi kan stoppa dessa planer men risken är stor att ansvariga M- och MaP–politiker kommer att köra över såväl natur som oss boende.

Jag vill uppmana alla att vara vaksamma på vad våra politiker kan tänkas hitta på i framtiden och ha det i tankarna inför hösten val.

Stellan Sundler

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.