24 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

Ny skövling pågår

Insändare: Natur

Jag vill varna för våra styrande lokala politikers framfart i naturområden nära staden! Behöver vi och vill vi ha ytterligare ett kalhugget och söndersprängt före detta grönområde för bostadsbebyggelse? Nolskogen med plats för 100 bostäder i första etappen och Västra skogen där man efter flera års sprängningar och stenkrossande har anlagt 28 tomter, varav endast tre stycken sålts på tre år! Vad har detta markarbete kostat oss skattebetalare? Där ser förskräckligt ut! Dessutom är ju all söndersprängning av berg för evigt!

Nu har man i smyg och i största hast gett sig på grönområdet mellan sjukhuset och 70-tals villorna på Ekudden. Där är redan röjt ”gator” för siktlinjer och borrpunkter. Detta gör man nu i maj när djurlivet är som känsligast! Endast en tredjedel är kommunens mark, resterande måste man alltså köpa från regionen.

Redan för ett år sedan varnade boende på Ekudden i en skrivelse till kommunen för konsekvenserna för djur - och växtlivet om man exploaterade detta område. Något svar på denna skrivelse fick vi inte, men kan se i den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen att man (vem?) bedömer att området inte har någon betydelse för djur- och växtlivet! Vad sägs om grävlinggryt, ibland bor räven där, rådjur, ekorrar och alla fåglar? I vassen utanför häckar den skygga rördromen och på öarna fiskgjusen. Det krävs även sammanhängande grönområde för att viltet ska kunna passera ut till Gamla Ekudden.

Biosfärsleden som går utefter sjön, liksom ”asfaltstigen”, som går från sjukhuset och ner mot sjön nyttjas av många, som gillar att gå i naturen och inte i villaområden. Ser ett skräckscenario med ett kalhugget och söndersprängt område och endast ett fåtal villor längst ner mot sjön! Ska vi bara låta detta ske?

Berit Nilsson

Jag vill varna för våra styrande lokala politikers framfart i naturområden nära staden! Behöver vi och vill vi ha ytterligare ett kalhugget och söndersprängt före detta grönområde för bostadsbebyggelse? Nolskogen med plats för 100 bostäder i första etappen och Västra skogen där man efter flera års sprängningar och stenkrossande har anlagt 28 tomter, varav endast tre stycken sålts på tre år! Vad har detta markarbete kostat oss skattebetalare? Där ser förskräckligt ut! Dessutom är ju all söndersprängning av berg för evigt!

Nu har man i smyg och i största hast gett sig på grönområdet mellan sjukhuset och 70-tals villorna på Ekudden. Där är redan röjt ”gator” för siktlinjer och borrpunkter. Detta gör man nu i maj när djurlivet är som känsligast! Endast en tredjedel är kommunens mark, resterande måste man alltså köpa från regionen.

Redan för ett år sedan varnade boende på Ekudden i en skrivelse till kommunen för konsekvenserna för djur - och växtlivet om man exploaterade detta område. Något svar på denna skrivelse fick vi inte, men kan se i den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen att man (vem?) bedömer att området inte har någon betydelse för djur- och växtlivet! Vad sägs om grävlinggryt, ibland bor räven där, rådjur, ekorrar och alla fåglar? I vassen utanför häckar den skygga rördromen och på öarna fiskgjusen. Det krävs även sammanhängande grönområde för att viltet ska kunna passera ut till Gamla Ekudden.

Biosfärsleden som går utefter sjön, liksom ”asfaltstigen”, som går från sjukhuset och ner mot sjön nyttjas av många, som gillar att gå i naturen och inte i villaområden. Ser ett skräckscenario med ett kalhugget och söndersprängt område och endast ett fåtal villor längst ner mot sjön! Ska vi bara låta detta ske?

Berit Nilsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.