23 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

EU-valet - betydligt viktigare än du tror

Debatt:

EU-valet. Skyll inte på mig, jag röstade nej! Så är det nog många av oss väljare som känner inför EU-valet på söndag. Det är inte mitt EU... Jo – tyvärr är det faktiskt det i allra högsta grad, och att lämna fältet fritt för folk som villigt (vissa tom ivrigt) steg för steg avyttrar vår demokratiska makt och rättigheter till ett alltmer överstatligt EU är knappast ett klokt val på söndag.

Tyvärr har de flesta av våra farhågor om EU besannats. EU har blivit just det odemokratiska, marknadsliberala monster som vi EU-motståndare uttryckligen varnade för inför folkomröstningen 1994. Ett EU som sätter den fria marknaden, industrier, frihandelsavtal och kapitalet långt före människorna och deras rättigheter i Unionen. Ett EU som strävar efter att bli ett Europas förenta stater med gemensam valuta, militär, president, och – inte minst – centralstyrd politik. Att säga att EU har stora demokratiska brister är en underdrift – makten i ett demokratiskt system ska utgå ifrån folket, och för folket, men i EU är det pengarna som styr. Det märks tydligt i den extrema högerliberala politik som EU i stor skala för och försöker påtvinga medlemsländerna, och som på flera håll river ohyggliga sår i Europas välfärd och sociala skyddsnät. Inte bara offentlig välfärd, arbetsrätten och konflikträtten är under attack av EU, även sådant som kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för ökad ekonomisk och social jämställdhet i Europa håller på att raseras.

Det kan kännas hopplöst och övermäktigt, men på senare tid har faktiskt kritiken mot EU börjat växa på flera håll inom Europa. Troligen har vi EU-kritiker aldrig haft en större möjlighet att påverka EU:s politik och inriktning än vad vi kommer att ha under kommande mandatperiod. Därför är varje enskild kritisk röst oerhört viktig i valet på söndag, liksom i själva EU-parlamentet under kommande mandatperiod.

Många väljare anser sig dock vara så dåligt insatta i EU-politiken att de av den anledningen förväntas låta bli att rösta på söndag. Som EU-kritiker och miljövän behöver man dock inte tveka! Det finns nämligen bara två EU-kritiska partier i Sverige idag – Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna (Junilistan får förlåta). Det valet är som mellan himmel och helvete.

Vi i Vänsterpartiet är det enda parti som konsekvent röstar emot att föra över mer makt till EU! Vi är emot ökad överstatlighet och EMU – däremot är vi för Europa. Vi vill ha ett nära samarbete mellan demokratier, inte en odemokratisk och kapitalstyrd superstat. Vi vill ha bindande sociala protokoll som garanterar att de fackliga rättigheterna inte underordnas EU:s ekonomiska friheter – det är faktiskt en ren demokratifråga! Det är också människors rätt till sin personliga integritet både på nätet och IRL, och vi vill även legalisera fildelning för privat bruk. Vi är för fri rörlighet och handel men sätter miljöhänsyn samt nationella regler och förordningar före – man ska få ha högre ambitioner än EU och vara ett föredöme istället för att fördömas. (För EU ska väl sträva efter utveckling, inte avveckling?) Vi är för kvinnors ekonomiska oberoende och rätten till sin egen kropp. Vi står för solidaritet, en human flyktingpolitik, och social och ekonomisk rättvisa och jämlikhet. Vi är Vänsterpartiet – det andra miljöpartiet (se Naturskyddsföreningens miljöranking) – och vi är Sveriges kritiska röst i EU. Är du också EU-kritiker och miljövän så tveka inte att rösta på oss på söndag – för både Sverige och Europa. Med er hjälp har vi alla möjligheter att få inte bara dagens ett utan två mandat i EU, kanske till och med tre om fler av oss kritiker väljer att gå och rösta.

För Vänsterpartiet Mariestad

Åsa Olsson

Per Rosengren

Chris Nygren

Mika Schroderus

Tyvärr har de flesta av våra farhågor om EU besannats. EU har blivit just det odemokratiska, marknadsliberala monster som vi EU-motståndare uttryckligen varnade för inför folkomröstningen 1994. Ett EU som sätter den fria marknaden, industrier, frihandelsavtal och kapitalet långt före människorna och deras rättigheter i Unionen. Ett EU som strävar efter att bli ett Europas förenta stater med gemensam valuta, militär, president, och – inte minst – centralstyrd politik. Att säga att EU har stora demokratiska brister är en underdrift – makten i ett demokratiskt system ska utgå ifrån folket, och för folket, men i EU är det pengarna som styr. Det märks tydligt i den extrema högerliberala politik som EU i stor skala för och försöker påtvinga medlemsländerna, och som på flera håll river ohyggliga sår i Europas välfärd och sociala skyddsnät. Inte bara offentlig välfärd, arbetsrätten och konflikträtten är under attack av EU, även sådant som kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för ökad ekonomisk och social jämställdhet i Europa håller på att raseras.

Det kan kännas hopplöst och övermäktigt, men på senare tid har faktiskt kritiken mot EU börjat växa på flera håll inom Europa. Troligen har vi EU-kritiker aldrig haft en större möjlighet att påverka EU:s politik och inriktning än vad vi kommer att ha under kommande mandatperiod. Därför är varje enskild kritisk röst oerhört viktig i valet på söndag, liksom i själva EU-parlamentet under kommande mandatperiod.

Många väljare anser sig dock vara så dåligt insatta i EU-politiken att de av den anledningen förväntas låta bli att rösta på söndag. Som EU-kritiker och miljövän behöver man dock inte tveka! Det finns nämligen bara två EU-kritiska partier i Sverige idag – Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna (Junilistan får förlåta). Det valet är som mellan himmel och helvete.

Vi i Vänsterpartiet är det enda parti som konsekvent röstar emot att föra över mer makt till EU! Vi är emot ökad överstatlighet och EMU – däremot är vi för Europa. Vi vill ha ett nära samarbete mellan demokratier, inte en odemokratisk och kapitalstyrd superstat. Vi vill ha bindande sociala protokoll som garanterar att de fackliga rättigheterna inte underordnas EU:s ekonomiska friheter – det är faktiskt en ren demokratifråga! Det är också människors rätt till sin personliga integritet både på nätet och IRL, och vi vill även legalisera fildelning för privat bruk. Vi är för fri rörlighet och handel men sätter miljöhänsyn samt nationella regler och förordningar före – man ska få ha högre ambitioner än EU och vara ett föredöme istället för att fördömas. (För EU ska väl sträva efter utveckling, inte avveckling?) Vi är för kvinnors ekonomiska oberoende och rätten till sin egen kropp. Vi står för solidaritet, en human flyktingpolitik, och social och ekonomisk rättvisa och jämlikhet. Vi är Vänsterpartiet – det andra miljöpartiet (se Naturskyddsföreningens miljöranking) – och vi är Sveriges kritiska röst i EU. Är du också EU-kritiker och miljövän så tveka inte att rösta på oss på söndag – för både Sverige och Europa. Med er hjälp har vi alla möjligheter att få inte bara dagens ett utan två mandat i EU, kanske till och med tre om fler av oss kritiker väljer att gå och rösta.

För Vänsterpartiet Mariestad

Åsa Olsson

Per Rosengren

Chris Nygren

Mika Schroderus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.