22 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Alla behövs för en växande arbetsmarknad

Debatt:

Sysselsättning. Nya Moderaternas viktigaste fråga är jobben. Alliansregeringens viktigaste bedrift har varit att styra Sverige genom en svår kris utan att människor tryckts bort från arbetsmarknaden.

Sveriges stora misslyckande efter 90-talskrisen var att många människor som då blev arbetslösa aldrig kom tillbaka till arbetsmarknaden. Människor blev långtidssjukskrivna eller förtidspensionerades för att inte finnas kvar i arbetslöshetsstatistiken. Den kritiken är fortfarande relevant för den politik Socialdemokraterna går till val på i år.

När inflödet till förtidspensionering var som störst runt 2004-2005 förtidspensionerades över 70 000 personer om året i Sverige. I dag är motsvarande siffra strax under 20 000 personer. Alliansen har gjort stora satsningar för att få fler människor i jobb genom exempelvis subventionerade anställningar, som har ökat med drygt 25 000 sedan 2006. Vi ser alla och alla behövs i byggandet av ett ännu bättre Sverige.

Ökad befolkning ger inte per automatik fler jobb Socialdemokraterna försöker nu sätta bilden av att den ökade sysselsättningen beror endast på att befolkningen har ökat. Detta är fel. Det finns inget likhetstecken mellan att jobben blir fler och att befolkningen växer. Sverige har haft en befolkningstillväxt på drygt 400 000 under perioden 2006-2013. Under samma period har 250 000 fler fått ett jobb att gå till - trots djup finanskris.

Det ska jämföras med den förra krisen på 90-talet då den svenska befolkningen ökade med 220 000 samtidigt som över 500 000 jobb försvann. Runt om i Europa ser vi exempel på hur jobben inte blir fler bara för att man har en stark befolkningstillväxt. Nederländerna har likt Sverige haft en befolkningstillväxt på drygt 400 000 personer och Spanien med drygt 500 000 sedan 2006. Men i Nederländerna har sysselsättningen ökat med lite drygt 90 000 personer, och i Spanien har sysselsättningen minskat med närmare tre miljoner. I vårt grannland Danmark ökade befolkningen med 200 000, men trots detta minskade sysselsättningen med 115 000 personer mellan 2006 och 2013.

Att Socialdemokraterna tror att det räcker med en ökad befolkning för att få fler jobb visar att de inte förstått hur jobben växer fram. Det är inte en slump att 250 000 fler människor har ett arbete att gå till jämfört med 2006 utan ett resultat av vår politik. Vi prioriterar att fler människor ska känna den trygghet, frihet och känsla av menig som ett jobb ger. Alla behövs för en växande arbetsmarknad! Vi tillhör de länder i Europa som har högst sysselsättningsgrad och lägst långtidsarbetslöshet. Men det innebär inte att vi är nöjda. Arbetslösheten ska pressas ned genom att ytterligare öka drivkrafterna för arbete, sänka trösklarna, hjälpa arbetslösa att skaffa de kunskaper och kompetenser som behövs för att komma i arbete samt genom att skapa nya jobb. Därför är vägvalet viktigt - fortsätt framåt eller vänd om.

För oss är valet självklart. Alla behövs för en växande arbetsmarknad!

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande

Sveriges stora misslyckande efter 90-talskrisen var att många människor som då blev arbetslösa aldrig kom tillbaka till arbetsmarknaden. Människor blev långtidssjukskrivna eller förtidspensionerades för att inte finnas kvar i arbetslöshetsstatistiken. Den kritiken är fortfarande relevant för den politik Socialdemokraterna går till val på i år.

När inflödet till förtidspensionering var som störst runt 2004-2005 förtidspensionerades över 70 000 personer om året i Sverige. I dag är motsvarande siffra strax under 20 000 personer. Alliansen har gjort stora satsningar för att få fler människor i jobb genom exempelvis subventionerade anställningar, som har ökat med drygt 25 000 sedan 2006. Vi ser alla och alla behövs i byggandet av ett ännu bättre Sverige.

Ökad befolkning ger inte per automatik fler jobb Socialdemokraterna försöker nu sätta bilden av att den ökade sysselsättningen beror endast på att befolkningen har ökat. Detta är fel. Det finns inget likhetstecken mellan att jobben blir fler och att befolkningen växer. Sverige har haft en befolkningstillväxt på drygt 400 000 under perioden 2006-2013. Under samma period har 250 000 fler fått ett jobb att gå till - trots djup finanskris.

Det ska jämföras med den förra krisen på 90-talet då den svenska befolkningen ökade med 220 000 samtidigt som över 500 000 jobb försvann. Runt om i Europa ser vi exempel på hur jobben inte blir fler bara för att man har en stark befolkningstillväxt. Nederländerna har likt Sverige haft en befolkningstillväxt på drygt 400 000 personer och Spanien med drygt 500 000 sedan 2006. Men i Nederländerna har sysselsättningen ökat med lite drygt 90 000 personer, och i Spanien har sysselsättningen minskat med närmare tre miljoner. I vårt grannland Danmark ökade befolkningen med 200 000, men trots detta minskade sysselsättningen med 115 000 personer mellan 2006 och 2013.

Att Socialdemokraterna tror att det räcker med en ökad befolkning för att få fler jobb visar att de inte förstått hur jobben växer fram. Det är inte en slump att 250 000 fler människor har ett arbete att gå till jämfört med 2006 utan ett resultat av vår politik. Vi prioriterar att fler människor ska känna den trygghet, frihet och känsla av menig som ett jobb ger. Alla behövs för en växande arbetsmarknad! Vi tillhör de länder i Europa som har högst sysselsättningsgrad och lägst långtidsarbetslöshet. Men det innebär inte att vi är nöjda. Arbetslösheten ska pressas ned genom att ytterligare öka drivkrafterna för arbete, sänka trösklarna, hjälpa arbetslösa att skaffa de kunskaper och kompetenser som behövs för att komma i arbete samt genom att skapa nya jobb. Därför är vägvalet viktigt - fortsätt framåt eller vänd om.

För oss är valet självklart. Alla behövs för en växande arbetsmarknad!

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.