22 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:12

EU måste ta ansvar för de olagliga vägtransporterna

Debatt: Trafikregler

Sverige är ett glesbefolkat land som kräver bra vägar och bra lastbilstransporter för en fungerande handel och för att våra företag ska kunna växa och utvecklas. Det sker en osund konkurrens på våra vägar med olagliga bilar och chaufförer, med brott mot cabotage, kör- och vilotider, skattefusk, olagligt bränsle, falska körkort, olagliga trafiktillstånd och rattonykterhet.

De seriösa åkerierna har en tuff match mot de oseriösa företagen, och många åkeriföretag tvingas lägga ner för att de inte klarar konkurrensen mot de företag som fuskar. Detta är helt oacceptabelt.

Alliansregeringen arbetar aktivt för att förbättra konkurrenssituationen och har vidtagit flera åtgärder för att få bort de olagliga transporterna. Vi ger nu polisen rätt att klampa bilar, vi kräver frakthandlingar i bilen och tar ut sanktionsavgifter direkt vid vägen. Vi har infört ett beställaransvar och tvingat myndigheter att samarbeta för att komma åt de olagliga transporterna. Åklagarna har fått en ökad kompetens, polisen utbildar och anställer fler trafikpoliser, Skatteverket jagar falska F-skattare och olagliga anställningsformer, vinterdäckskrav har införts och alkobommar sätts upp. Och nu när polisen blir en myndighet för hela Sverige så är det viktigt att man också prioriterar dessa trafikbrott.

Företag som är beroende av lastbilstransporter för att kunna bedriva sin verksamhet i Sverige ska inte belastas med nya skatter så som nya bränsleskatter eller vägslitage-avgifter på 4 miljarder per år som socialdemokraterna föreslår.

Vi moderater ska istället se över hur vi ytterligare kan stärka de svenska åkeriernas konkurrenskraft, vilket skapar jobb och tillväxt i Sverige.

Problemen med olagliga transporter är inte unika för Sverige, utan finns i hela Europa av varierande slag och är ett problem som Europaparlamentet måste ta tag i. Konkurrens är bra, men det ska ske på lagliga och lika villkor. De olagliga transporterna ska inte få konkurrera ut de lagliga.

EU måste se till att alla medlemsländer följer överenskomna regler och att sanktioner införs mot de länder som bryter mot EU:s gemensamma regler.

Sten Bergheden (M), Moderaternas talesperson i yrkestrafik, riksdagsledamot i trafikutskottet

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Västsvensk huvudkandidat till Europavalet 2014, riksdagsledamot i näringsutskottet

De seriösa åkerierna har en tuff match mot de oseriösa företagen, och många åkeriföretag tvingas lägga ner för att de inte klarar konkurrensen mot de företag som fuskar. Detta är helt oacceptabelt.

Alliansregeringen arbetar aktivt för att förbättra konkurrenssituationen och har vidtagit flera åtgärder för att få bort de olagliga transporterna. Vi ger nu polisen rätt att klampa bilar, vi kräver frakthandlingar i bilen och tar ut sanktionsavgifter direkt vid vägen. Vi har infört ett beställaransvar och tvingat myndigheter att samarbeta för att komma åt de olagliga transporterna. Åklagarna har fått en ökad kompetens, polisen utbildar och anställer fler trafikpoliser, Skatteverket jagar falska F-skattare och olagliga anställningsformer, vinterdäckskrav har införts och alkobommar sätts upp. Och nu när polisen blir en myndighet för hela Sverige så är det viktigt att man också prioriterar dessa trafikbrott.

Företag som är beroende av lastbilstransporter för att kunna bedriva sin verksamhet i Sverige ska inte belastas med nya skatter så som nya bränsleskatter eller vägslitage-avgifter på 4 miljarder per år som socialdemokraterna föreslår.

Vi moderater ska istället se över hur vi ytterligare kan stärka de svenska åkeriernas konkurrenskraft, vilket skapar jobb och tillväxt i Sverige.

Problemen med olagliga transporter är inte unika för Sverige, utan finns i hela Europa av varierande slag och är ett problem som Europaparlamentet måste ta tag i. Konkurrens är bra, men det ska ske på lagliga och lika villkor. De olagliga transporterna ska inte få konkurrera ut de lagliga.

EU måste se till att alla medlemsländer följer överenskomna regler och att sanktioner införs mot de länder som bryter mot EU:s gemensamma regler.

Sten Bergheden (M), Moderaternas talesperson i yrkestrafik, riksdagsledamot i trafikutskottet

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Västsvensk huvudkandidat till Europavalet 2014, riksdagsledamot i näringsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.