20 maj 2014 06:00

23 jan 2015 14:37

Rättvisa spelregler för trygga jobb i EU

Debatt:

EU-valet. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa. EU-samarbetet kan och ska bidra till att stärka vår konkurrenskraft. En gemensam europeisk arbetsmarknad får inte utnyttjas till att försämra villkoren för Europas löntagare.

Den moderatstyrda regeringen har inte visat något intresse för att ta strid för viktiga delar i den svenska modellen när dessa har hotats –en sådan passivitet riskerar att slå sönder vår svenska arbetsmarknadsmodell. Vi socialdemokrater tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån. Utstationeringsdirektivet måste ändras så att facken kan kräva de avtal och villkor som gäller på svensk arbetsmarknad. Det ska även gälla all lagstiftning som reglerar arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, exempelvis vid säsongsanställning.

Vi kräver att EU i nästa fördrag inför ett socialt protokoll som skyddar de fackliga fri- och rättigheterna.

Vi socialdemokrater vet att samverkan mellan löntagare och arbetsgivare både ger fler jobb, högre löner och större vinster för företagen. Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på ansvarsfulla starka fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen. Och bidrar till en stabil lönebildning och på att våra företag konkurrerar med kunskap och hög produktivitet. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor –vare sig i Sverige eller i EU.

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Redan idag kan du förtidsrösta. Din röst avgör framtiden. Rösta på Socialdemokraterna.

Urban Ahlin

Distriktsordförande

Socialdemokraterna Skaraborg

Den moderatstyrda regeringen har inte visat något intresse för att ta strid för viktiga delar i den svenska modellen när dessa har hotats –en sådan passivitet riskerar att slå sönder vår svenska arbetsmarknadsmodell. Vi socialdemokrater tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor.

Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån. Utstationeringsdirektivet måste ändras så att facken kan kräva de avtal och villkor som gäller på svensk arbetsmarknad. Det ska även gälla all lagstiftning som reglerar arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, exempelvis vid säsongsanställning.

Vi kräver att EU i nästa fördrag inför ett socialt protokoll som skyddar de fackliga fri- och rättigheterna.

Vi socialdemokrater vet att samverkan mellan löntagare och arbetsgivare både ger fler jobb, högre löner och större vinster för företagen. Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på ansvarsfulla starka fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen. Och bidrar till en stabil lönebildning och på att våra företag konkurrerar med kunskap och hög produktivitet. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor –vare sig i Sverige eller i EU.

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Redan idag kan du förtidsrösta. Din röst avgör framtiden. Rösta på Socialdemokraterna.

Urban Ahlin

Distriktsordförande

Socialdemokraterna Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.