20 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Var rädd om vår personal

Insändare: Personalvård

Under socialnämndens sammanträdde den 13 maj så framkom det att tjänstemännen förespråkar varannan helg för personalen inom hemvården. Detta skulle vara något som är positivt för att få kontinuitet hos både brukare och personal. Detta är ingenting som stämmer enligt den personal som vi talat med och med vår syn på vården. Vi måste vårda både personal och brukare. De som vårdar har även de familj och barn som de vill träffa. De har rätt till att återhämta sig för att orka med det värdefulla arbete som de utför. Att arbeta inom vården ska vara attraktivt och vi vill vara en bra arbetsgivare som kommun. Så varannan helg är orimligt enligt oss. När man tittar på hur scheman ska göras så bör grupperna själva få utforma sina scheman så långt det går. Att arbeta två av fem helger eller var tredje helg borde vara det mest rimliga.

Kontinuitet talas det mycket om och kvalitet. Vi tror att kontinuitet kan uppnås hemma hos våra äldre även utan att utsätta vår personal för att arbeta varannan helg. Kvaliteten skulle säkerligen bli ett snäpp bättre om vi hade en personalstyrka som var utvilad och kände glädje över att gå till sitt arbete. Vi är övertygade om att den duktiga personal vi har idag inte kommer att orka med varannan helgs arbete. Att vara personal inom hemvården ska vara någonting man ska vara stolt över och som man kan berätta om för framtida vikarier och nyanställda, och där ingår även att man ska kunna säga att man är nöjd över sitt schema. Är inte personalen beredd att arbeta varannan helg utan vill arbeta var tredje eller två av fem så måste vi politiker och tjänstemän lyssna på dem. Vi måste vara rädda om den personal vi har så vi inte en dag står utan utbildad och kunnigt folk.

Kontinuiteten måste vi bli bättre på och där måste vi kanske göra en ordentlig översyn av det system som används idag, Laps Care.

Christer Dalvik Mariestadspartiet

Under socialnämndens sammanträdde den 13 maj så framkom det att tjänstemännen förespråkar varannan helg för personalen inom hemvården. Detta skulle vara något som är positivt för att få kontinuitet hos både brukare och personal. Detta är ingenting som stämmer enligt den personal som vi talat med och med vår syn på vården. Vi måste vårda både personal och brukare. De som vårdar har även de familj och barn som de vill träffa. De har rätt till att återhämta sig för att orka med det värdefulla arbete som de utför. Att arbeta inom vården ska vara attraktivt och vi vill vara en bra arbetsgivare som kommun. Så varannan helg är orimligt enligt oss. När man tittar på hur scheman ska göras så bör grupperna själva få utforma sina scheman så långt det går. Att arbeta två av fem helger eller var tredje helg borde vara det mest rimliga.

Kontinuitet talas det mycket om och kvalitet. Vi tror att kontinuitet kan uppnås hemma hos våra äldre även utan att utsätta vår personal för att arbeta varannan helg. Kvaliteten skulle säkerligen bli ett snäpp bättre om vi hade en personalstyrka som var utvilad och kände glädje över att gå till sitt arbete. Vi är övertygade om att den duktiga personal vi har idag inte kommer att orka med varannan helgs arbete. Att vara personal inom hemvården ska vara någonting man ska vara stolt över och som man kan berätta om för framtida vikarier och nyanställda, och där ingår även att man ska kunna säga att man är nöjd över sitt schema. Är inte personalen beredd att arbeta varannan helg utan vill arbeta var tredje eller två av fem så måste vi politiker och tjänstemän lyssna på dem. Vi måste vara rädda om den personal vi har så vi inte en dag står utan utbildad och kunnigt folk.

Kontinuiteten måste vi bli bättre på och där måste vi kanske göra en ordentlig översyn av det system som används idag, Laps Care.

Christer Dalvik Mariestadspartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.