17 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Rätt språkbruk

Insändare: Signatur

Göthager fnyste åt anonyma insändare i MT. Ordet ”anonym” är grekiska och betyder ”Utan namn”. I MT förekommer inga anonyma insändare, endast insändare under pseudonym, grekiska för ”Oäkta namn”. Personen som har skrivit under ”pseudonym” är alltså inte ”anonym” utan i allra högsta grad känd av MT innan man publicerar. Förstår Göthagers reaktion, urhjärnan reagerar instinktivt med obehag när Göthager inte kan koppla insändaren till en specifik person, skulle kunna vara en partikamrat, en granne, en känd specialist på ett visst område, en högre tjänsteman i kommunen.

Men denne är inte ”anonym”, hen skriver under ”pseudonym”, och MT vet vem det är!

Anopsuedo

Göthager fnyste åt anonyma insändare i MT. Ordet ”anonym” är grekiska och betyder ”Utan namn”. I MT förekommer inga anonyma insändare, endast insändare under pseudonym, grekiska för ”Oäkta namn”. Personen som har skrivit under ”pseudonym” är alltså inte ”anonym” utan i allra högsta grad känd av MT innan man publicerar. Förstår Göthagers reaktion, urhjärnan reagerar instinktivt med obehag när Göthager inte kan koppla insändaren till en specifik person, skulle kunna vara en partikamrat, en granne, en känd specialist på ett visst område, en högre tjänsteman i kommunen.

Men denne är inte ”anonym”, hen skriver under ”pseudonym”, och MT vet vem det är!

Anopsuedo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.