17 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Hur viktig är lokaltidningen?

Insändare: Media

När jag började skriva insändare här i MT, så trodde jag inte det var särskilt många som läste insändarna. Men det visade sig vara fel. Och när jag kom till Sörmland då visade det sig att Eskilstunakuriren ansåg att insändarna var en viktig del för lokaltidningen, så där var det många livliga diskussioner genom insändare från läsarna.

Det är klart att lokala papperstidningar får hård konkurrens från många håll. Men för demokratins skull så anser jag att lokaltidningen har stor betydelse om den sköts på ett bra sätt.

Riksnyheter och världsnyheter får vi till oss på många sätt. Och ibland så kan man ju undra varför det är så viktigt att inte missa till exempel Rapport med vädret. I dag med text TV, internet och så vidare då behöver vi ju inte passa tider för nyheter och väder som vi ändå inte kan göra något åt.

Däremot i lokaltidningen där dyker händelser och personer upp som berör vår vardag.

Sedan var det väl en omställning att gå från sjudagarstidning till femdagarstidning. Det har ju alltid varit söndagstidningen som blivit mest läst eftersom man haft bäst med tid då. Nu kommer det ingen lokaltidning alls på söndagar här.

Och om man skulle försöka tänka sig ett samhälle utan lokaltidningen, det skulle säkert kännas väldigt underligt. Men vi har ju starka krafter som tror på det storskaliga, även om vi människor hela tiden är de samma, liksom vår vardag. Men skulle ekonomer få bestämma så skulle väl timmarna på våra klockor också ha tillväxt per dygn.

Jag tror mycket hänger på hur tidningen sköts, för det är ju vi som kunder som bestämmer, även om det säkert finns de som tror något annat.

Rune Jakobsson

När jag började skriva insändare här i MT, så trodde jag inte det var särskilt många som läste insändarna. Men det visade sig vara fel. Och när jag kom till Sörmland då visade det sig att Eskilstunakuriren ansåg att insändarna var en viktig del för lokaltidningen, så där var det många livliga diskussioner genom insändare från läsarna.

Det är klart att lokala papperstidningar får hård konkurrens från många håll. Men för demokratins skull så anser jag att lokaltidningen har stor betydelse om den sköts på ett bra sätt.

Riksnyheter och världsnyheter får vi till oss på många sätt. Och ibland så kan man ju undra varför det är så viktigt att inte missa till exempel Rapport med vädret. I dag med text TV, internet och så vidare då behöver vi ju inte passa tider för nyheter och väder som vi ändå inte kan göra något åt.

Däremot i lokaltidningen där dyker händelser och personer upp som berör vår vardag.

Sedan var det väl en omställning att gå från sjudagarstidning till femdagarstidning. Det har ju alltid varit söndagstidningen som blivit mest läst eftersom man haft bäst med tid då. Nu kommer det ingen lokaltidning alls på söndagar här.

Och om man skulle försöka tänka sig ett samhälle utan lokaltidningen, det skulle säkert kännas väldigt underligt. Men vi har ju starka krafter som tror på det storskaliga, även om vi människor hela tiden är de samma, liksom vår vardag. Men skulle ekonomer få bestämma så skulle väl timmarna på våra klockor också ha tillväxt per dygn.

Jag tror mycket hänger på hur tidningen sköts, för det är ju vi som kunder som bestämmer, även om det säkert finns de som tror något annat.

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.