16 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Vänershofshallen och förhalningstaktiken

Insändare: Vänershofshallen

För en dryg månad sedan redovisades den av kommunledningen beställda, oberoende utredningen av Vänershofshallens status. Renoveringskostnaden uppskattas av konsulterna till cirka 16 miljoner, inklusive oförutsedda merkostnader. Några mögelskador har inte påträffats. Besked som tydligen resulterat i en svårbegriplig beslutsångest i kommunhuset.

Vi läser i Mariestadstidningen (25 april 2014) att politikerna, de som tog rivningsbeslutet utan grundlig utredning av hallens status men ändå påstod att hallen var full av mögel, och som vi enligt oppositionsrådet Kjellquist, borde visa ett större förtroende för, fortsätter att missköta hallen.

Det som nu sker väcker misstankar om att beställningen av en utredning mest var ett spel för gallerierna. Ett sätt att vinna tid för en samling rivningsivrare som hade slut på argumenten. Till råga på allt avslöjade den beställda besiktningen att de åtta år gamla kommunala kalkylerna var så illa underbyggda som vi och andra kritiker hävdat.

När utredningen hade redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott, den 26 mars, sades det i Mariestadstidningen dagen därpå, att kommunen snarast skulle ta kontakt med länsstyrelsen och Västergötlands museum för en diskussion med anledning av konsultrapporten. Den som läser arbetsutskottets protokoll från sammanträdet finner dock att något sådant beslut inte fattades. Först vid sammanträde den 23 april fick kommunchefen formellt uppdraget att initiera en dialog med länsstyrelsen och museet. I skrivande stund (12 maj) har, så vitt vi känner till, dessa kontakter inte tagits. Kommunledningens nya taktik stavas kanske förhalning?

Mot bakgrund av att hallen nu, enligt kommunens egen bedömning, lider ytterligare skada på grund av obefintligt underhåll är det förstås bråttom.

P-O Höglund och Björn Tropp

För en dryg månad sedan redovisades den av kommunledningen beställda, oberoende utredningen av Vänershofshallens status. Renoveringskostnaden uppskattas av konsulterna till cirka 16 miljoner, inklusive oförutsedda merkostnader. Några mögelskador har inte påträffats. Besked som tydligen resulterat i en svårbegriplig beslutsångest i kommunhuset.

Vi läser i Mariestadstidningen (25 april 2014) att politikerna, de som tog rivningsbeslutet utan grundlig utredning av hallens status men ändå påstod att hallen var full av mögel, och som vi enligt oppositionsrådet Kjellquist, borde visa ett större förtroende för, fortsätter att missköta hallen.

Det som nu sker väcker misstankar om att beställningen av en utredning mest var ett spel för gallerierna. Ett sätt att vinna tid för en samling rivningsivrare som hade slut på argumenten. Till råga på allt avslöjade den beställda besiktningen att de åtta år gamla kommunala kalkylerna var så illa underbyggda som vi och andra kritiker hävdat.

När utredningen hade redovisats i kommunstyrelsens arbetsutskott, den 26 mars, sades det i Mariestadstidningen dagen därpå, att kommunen snarast skulle ta kontakt med länsstyrelsen och Västergötlands museum för en diskussion med anledning av konsultrapporten. Den som läser arbetsutskottets protokoll från sammanträdet finner dock att något sådant beslut inte fattades. Först vid sammanträde den 23 april fick kommunchefen formellt uppdraget att initiera en dialog med länsstyrelsen och museet. I skrivande stund (12 maj) har, så vitt vi känner till, dessa kontakter inte tagits. Kommunledningens nya taktik stavas kanske förhalning?

Mot bakgrund av att hallen nu, enligt kommunens egen bedömning, lider ytterligare skada på grund av obefintligt underhåll är det förstås bråttom.

P-O Höglund och Björn Tropp

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.