08 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Visst påverkar EU-valet dig i Lugnås och på Gärdet

Debatt:

EU-valet. Många skaraborgare tycker att EU känns främmande och långt borta. Men om du granskar de ärenden som beslutas i Mariestad, Töreboda eller Gullspång konstaterar du att många har koppling till EU. Sveriges Kommuner och Landsting beräknar att det handlar om 60 procent av besluten.

Vi kristdemokrater är positiva EU och vill stärka den europeiska gemenskapen, men det får inte ske på bekostnad av Sveriges egen frihet. Endast de frågor som är lämpligast att bestämma över gemensamt behöver beslutas i Europaparlamentet. Det gäller exempelvis gränslösa, men oerhört viktiga, frågor som de om miljön, människohandel och djurtransporter. De frågor som vi själva kan ta ansvar för ska däremot beslutas vid köksbordet. Däremellan finns nationella, regionala och kommunala nivåer. Alla beslut ska tas på den nivå där de hör hemma.

Vissa menar att valet den 25 maj är ett ja eller nej till EU, men det handlar inte alls om det. Sverige är medlem och nu ska vi rösta fram de 20 bästa svenska företrädarna. Bondens villkor I vårt geografiska område har vi ett starkt jordbruk och en tillverkningsindustri som är beroende av export. EU är vår största handelspartner och därför är vi också beroende av goda relationer och förbindelser med de europeiska länderna. Det är angeläget att de svenska bönderna har samma produktionsvillkor som sina europeiska kollegor. Svenskarna har en stark tilltro till den svenske bonden och hennes eller hans kamp för naturens och djurens bästa. Men tyvärr vill allt färre konsumenter betala för svenska produkter om de är betydligt dyrare än de importerade alternativen som ligger bredvid i butiken vi handlar. Om det råder olika förutsättningar för bönder i olika länder, och om vi har strängare krav som kräver betydligt större omkostnader än vad som gäller för europeiska bönder så sker inte konkurrens på lika villkor.

Vår industri är beroende av transporter. Likaså här gäller det att åkerierna arbetar utifrån lika förutsättningar. Det är inte rimligt att europeiska långtradare ska kunna åta sig transporter från eller till Sverige med betydligt sämre trafiksäkerhet, löner eller arbetstider för chaufförerna. Här måste svenskarna i Bryssel verka för att vi har gemensamma regler. När Ebba Bush Thor, som är en av Kristdemokraternas toppkandidater, talade på vårstämman i Mariestad framhöll hon vikten av att också unga politiker får möjlighet att vara med och påverka den europeiska politiken. För oss känns det oerhört bra att vi har flera duktiga och kompetenta politiker som nu kandiderar till Europaparlamentet.

Kristdemokraternas människosyn, om allas lika värde, är den bärande idén inför valet 25 maj och vi vill fortsätta kampen för både mänskliga rättigheter och rättvisa produktionsvillkor för vårt näringsliv. Vi i Skaraborg har behov av goda företrädare i Bryssel och vi uppmanar alla att delta i valet. Visst påverkar din röst utgången av valet oavsett om du bor i Lugnås, Paris eller utanför Köpenhamn.

Morgan Forsberg, Mariestad

Conny Brännberg, Skövde

Vi kristdemokrater är positiva EU och vill stärka den europeiska gemenskapen, men det får inte ske på bekostnad av Sveriges egen frihet. Endast de frågor som är lämpligast att bestämma över gemensamt behöver beslutas i Europaparlamentet. Det gäller exempelvis gränslösa, men oerhört viktiga, frågor som de om miljön, människohandel och djurtransporter. De frågor som vi själva kan ta ansvar för ska däremot beslutas vid köksbordet. Däremellan finns nationella, regionala och kommunala nivåer. Alla beslut ska tas på den nivå där de hör hemma.

Vissa menar att valet den 25 maj är ett ja eller nej till EU, men det handlar inte alls om det. Sverige är medlem och nu ska vi rösta fram de 20 bästa svenska företrädarna. Bondens villkor I vårt geografiska område har vi ett starkt jordbruk och en tillverkningsindustri som är beroende av export. EU är vår största handelspartner och därför är vi också beroende av goda relationer och förbindelser med de europeiska länderna. Det är angeläget att de svenska bönderna har samma produktionsvillkor som sina europeiska kollegor. Svenskarna har en stark tilltro till den svenske bonden och hennes eller hans kamp för naturens och djurens bästa. Men tyvärr vill allt färre konsumenter betala för svenska produkter om de är betydligt dyrare än de importerade alternativen som ligger bredvid i butiken vi handlar. Om det råder olika förutsättningar för bönder i olika länder, och om vi har strängare krav som kräver betydligt större omkostnader än vad som gäller för europeiska bönder så sker inte konkurrens på lika villkor.

Vår industri är beroende av transporter. Likaså här gäller det att åkerierna arbetar utifrån lika förutsättningar. Det är inte rimligt att europeiska långtradare ska kunna åta sig transporter från eller till Sverige med betydligt sämre trafiksäkerhet, löner eller arbetstider för chaufförerna. Här måste svenskarna i Bryssel verka för att vi har gemensamma regler. När Ebba Bush Thor, som är en av Kristdemokraternas toppkandidater, talade på vårstämman i Mariestad framhöll hon vikten av att också unga politiker får möjlighet att vara med och påverka den europeiska politiken. För oss känns det oerhört bra att vi har flera duktiga och kompetenta politiker som nu kandiderar till Europaparlamentet.

Kristdemokraternas människosyn, om allas lika värde, är den bärande idén inför valet 25 maj och vi vill fortsätta kampen för både mänskliga rättigheter och rättvisa produktionsvillkor för vårt näringsliv. Vi i Skaraborg har behov av goda företrädare i Bryssel och vi uppmanar alla att delta i valet. Visst påverkar din röst utgången av valet oavsett om du bor i Lugnås, Paris eller utanför Köpenhamn.

Morgan Forsberg, Mariestad

Conny Brännberg, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.