08 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Dåligt påläst, Ulla Göthager

Insändare: Replik

Svar till Ulla Göthager i MT den 6 maj

Om man anklagar anonyma insändare för att vara osakliga kanske det vore smakligt att man själv är påläst och känner till turerna. Nu är det så att det finns ett beslut i regionfullmäktige som både jag och Linnea Wall (S) har ställt oss bakom. Därför höjer jag lite lätt på ögonbrynet över din kritik och ditt utspel Ulla, när S och M faktiskt har haft samsyn i denna fråga och försökt ställa till rätta det som en gång skrevs i utredningen när regionen bildades. Det vi har gjort är att driva frågan inom regionen och nu har alltså regionfullmäktige beslutat att Mariestads är ett av sju administrativa center i regionen. Är inte det på tiden Ulla?

Regionens Hus är ett begrepp för lokalisering av ledningsfunktioner som är direkt knutna till regionövergripande politiska organ. Administrativa centra är begrepp för lokalisering av övrig administration. Administrativa centra kan, där så är ändamålsenligt, samlokaliseras med Regionens Hus. Regionfullmäktige beslutade om ett särskilt uppdrag till servicenämnden, nämligen att lokalisera administrativ verksamhet till Mariestad. Har du missat det, Ulla Göthager?

”Särskilt uppdrag till servicenämnden Det finns särskilda skäl för Västra Götalandsregionen att bidra till arbetsmarknadsläget i nordöstra länet. Utredningen föreslår mot denna bakgrund att servicenämnden ges i uppdrag att lokalisera administrativ verksamhet till Mariestad. Verksamheten kan vara av regiongemensam karaktär och inte beroende av närhet till kunder/lokal efterfrågan. Uppdragets omfattning och innehåll ska kommuniceras med regionstyrelsen”. Detta är ett beslut som jag, såväl som Linnea Wall ställde oss bakom. Ett beslut där regionfullmäktige äntligen pekar med hela handen och talar om att man nu ska flytta verksamhet till Mariestad och ta särskild hänsyn till arbetsmarknadsläget i den nordöstra delen av vårt län.

Klart man blir lite förvånad över ditt utspel, för nu gäller det att ni som sitter i majoritet i regionen lever upp till detta beslut! Ni har vårt stöd och jag tänker fortsätta att arbeta för att fylla Regionens Hus i Mariestad med verksamhet.

Kommer vi få er hjälp?

Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsens ordförande

Svar till Ulla Göthager i MT den 6 maj

Om man anklagar anonyma insändare för att vara osakliga kanske det vore smakligt att man själv är påläst och känner till turerna. Nu är det så att det finns ett beslut i regionfullmäktige som både jag och Linnea Wall (S) har ställt oss bakom. Därför höjer jag lite lätt på ögonbrynet över din kritik och ditt utspel Ulla, när S och M faktiskt har haft samsyn i denna fråga och försökt ställa till rätta det som en gång skrevs i utredningen när regionen bildades. Det vi har gjort är att driva frågan inom regionen och nu har alltså regionfullmäktige beslutat att Mariestads är ett av sju administrativa center i regionen. Är inte det på tiden Ulla?

Regionens Hus är ett begrepp för lokalisering av ledningsfunktioner som är direkt knutna till regionövergripande politiska organ. Administrativa centra är begrepp för lokalisering av övrig administration. Administrativa centra kan, där så är ändamålsenligt, samlokaliseras med Regionens Hus. Regionfullmäktige beslutade om ett särskilt uppdrag till servicenämnden, nämligen att lokalisera administrativ verksamhet till Mariestad. Har du missat det, Ulla Göthager?

”Särskilt uppdrag till servicenämnden Det finns särskilda skäl för Västra Götalandsregionen att bidra till arbetsmarknadsläget i nordöstra länet. Utredningen föreslår mot denna bakgrund att servicenämnden ges i uppdrag att lokalisera administrativ verksamhet till Mariestad. Verksamheten kan vara av regiongemensam karaktär och inte beroende av närhet till kunder/lokal efterfrågan. Uppdragets omfattning och innehåll ska kommuniceras med regionstyrelsen”. Detta är ett beslut som jag, såväl som Linnea Wall ställde oss bakom. Ett beslut där regionfullmäktige äntligen pekar med hela handen och talar om att man nu ska flytta verksamhet till Mariestad och ta särskild hänsyn till arbetsmarknadsläget i den nordöstra delen av vårt län.

Klart man blir lite förvånad över ditt utspel, för nu gäller det att ni som sitter i majoritet i regionen lever upp till detta beslut! Ni har vårt stöd och jag tänker fortsätta att arbeta för att fylla Regionens Hus i Mariestad med verksamhet.

Kommer vi få er hjälp?

Johan Abrahamsson (M) kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.