07 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Ord med en positiv klang

Insatser: Äldre

Lyssnade på riksdagsdebatten 5 maj, angående bland annat äldrevård. Där fanns en senior som använde uttrycket ”mångaårs”-människor i stället för gamla, äldre och andra värderingsord. 20-, 30- och 40-talister har ställt till det genom att överleva folkpensioneringen, för att inte tala om ett ganska stort knippe 20-talister som har fräckheten att både cykla och köra bil och delta i debatt.

Att omvärdera orden äldre och gammal från negativa betydelsen förbrukad, avförd och ekonomiskt tärande, till positiva begrepp, blir en omöjlighet i takt med att medellivslängden ökar. Men ordet ”mångaårsmänniskor” går att lägga in på ett naturligt sätt mellan 60 och ålderdomsdöden. Och inte minst så passar ordet fantastiskt bra i par med erfarenhet, många års erfarenhet!

Kanske kan ett nytt begrepp, ”mångaårsmänniskor”, får upp ögonen för att det finns ett par miljoner människor som uppnått 65, med många års erfarenhet, som skulle kunna tillföra samhället oanade resurser i form av nya idéer, egna erfarenheter och till rent fysiska insatser i arbetslivet.

Sveriges framtid ligger i våra barnbarn och deras mor- och farföräldrar, de som befinner sig däremellan skall ägna sig åt att genomföra samhällsprocesser, för att sedan avsluta den sista tredjedelen av jordelivet som en uppskattad ”mångaårsmänniska” med ”mångaårserfarenhet”. Något tips om ett politiskt parti som skulle våga genomföra denna värderingsreform?

Morfar

Lyssnade på riksdagsdebatten 5 maj, angående bland annat äldrevård. Där fanns en senior som använde uttrycket ”mångaårs”-människor i stället för gamla, äldre och andra värderingsord. 20-, 30- och 40-talister har ställt till det genom att överleva folkpensioneringen, för att inte tala om ett ganska stort knippe 20-talister som har fräckheten att både cykla och köra bil och delta i debatt.

Att omvärdera orden äldre och gammal från negativa betydelsen förbrukad, avförd och ekonomiskt tärande, till positiva begrepp, blir en omöjlighet i takt med att medellivslängden ökar. Men ordet ”mångaårsmänniskor” går att lägga in på ett naturligt sätt mellan 60 och ålderdomsdöden. Och inte minst så passar ordet fantastiskt bra i par med erfarenhet, många års erfarenhet!

Kanske kan ett nytt begrepp, ”mångaårsmänniskor”, får upp ögonen för att det finns ett par miljoner människor som uppnått 65, med många års erfarenhet, som skulle kunna tillföra samhället oanade resurser i form av nya idéer, egna erfarenheter och till rent fysiska insatser i arbetslivet.

Sveriges framtid ligger i våra barnbarn och deras mor- och farföräldrar, de som befinner sig däremellan skall ägna sig åt att genomföra samhällsprocesser, för att sedan avsluta den sista tredjedelen av jordelivet som en uppskattad ”mångaårsmänniska” med ”mångaårserfarenhet”. Något tips om ett politiskt parti som skulle våga genomföra denna värderingsreform?

Morfar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.