07 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Vår framtid ligger i den förnybara energin

Debatt:

Svar på Mattias Holmströms ledare i MT 2014-04-15
Oavsett hur mycket man försöker förklara, resonera, visa på vetenskapliga bevis och studier, påvisa fördelarna och möjligheterna med en grön energiomställning, brukar responsen från kärnkraftsanhängarna bli samma gamla, utslitna propaganda. Om vi ersätter kärnkraft med fossila energikällor... Vi måste värna jobben/industrierna. Kärnkraft är miljövänligt och billigt. Kärnkraften behövs som baskraft, till reglering.

Nej, nej, nej, nej - inget av ovanstående stämmer! Vi inte bara kan, utan vi har all anledning till varför vi bör satsa på 100% förnybar energi. Tekniken finns redan, och den kommer bara att bli ännu bättre och billigare!

Vad vi miljövänner talar om är en grön energiomställning där vi lugnt och sansat ersätter farlig kärnkraft och fossila energikällor med förnybar energi som drivs av sol, vind och vatten. En del av denna gröna energiomställning består också av energieffektiviseringar som redan idag är en naturlig och pågående process, men där det trots det finns enorma energibesparingar och satsningar man kan göra (det är dessutom oerhört kostnadseffektivt och en god investering i sig). Vi talar alltså om att helt enkelt, steg för steg, rationalisera bort behovet av våra kärnkraftsverk som redan idag egentligen uppnått sin pensionsålder.

Att våra kärnkraftsverk är gamla och slitna kommer väl förresten knappast som en överraskning för någon. Otaliga driftstopp, investeringar, reparationer – incidenter. De lever på konstgjord andning. Men nu när verkligheten – nybyggen i Finland, Frankrike och Storbritannien – fullkomligt krossat fantasierna om billig ny kärnkraftsel tvivlar till och med Vattenfall själva på om det är en klok investering. Lagom till när nya reaktorer i så fall kan börja tas i bruk runt 2030 (troligen ännu senare) så lär nästa generation reaktorer – generation 4, bridreaktorer som kan återanvända vårt nuvarande kärnavfall och drastiskt minska slutförvaringstiden från helt omöjliga 100 000 år till bara 1000-2000 år – börja bli kommersiellt tillgängliga. Då har vi investerat, och i decennier framöver låst fast, hundratals miljarder i teknik som är antik redan innan den tas i bruk.

Frågan är med andra ord inte om vi ska investera dessa hundratals miljarder inom energiområdet de närmaste decennierna, för det måste vi, utan vad vi ska investera i?

Redan idag är flera former av förnybar energi billigare och mer konkurrenskraftigt än ny kärnkraft, och medan kostnaderna för den förnybara energiproduktionen minskar snabbt med den ökade utbyggnationen och snabba utvecklingen, så ökar kostnaderna för kärnkraften. Ny kärnkraft är helt enkelt inte konkurrenskraftig. Och faktum är att Sverige – sitt kalla klimat och elintensiva industri till trots – har alla förutsättningar för att snabbt uppnå målet på 100% förnybar energi! (Och dessutom exportera stora kvantiteter grön el i framtiden) Vi bor i ett avlångt land med varierande väder och enorma kuststräckor – potentialen för land- och havsbaserad vindkraft, liksom nya sorters vattenkraft, är enorma. Även solenergi kommer att spela en viktig roll i framtiden och gör det redan idag för många villa-/stugägare. Vi har redan idag ytterst god tillgång till vattenkraft att reglera annan förnybar energiproduktion med, och teknikerna för att lagra energi utvecklas snabbt. Potentialen och möjligheterna är enorma!

Den gröna energiomställningen kräver sina investeringar. Inte minst behöver elnätet och reglertekniken i den byggas ut kraftigt för att kunna ta tillvara på framtidens småskaliga, mångsidiga och decentraliserade energiproduktion, och för att ge stabilitet och flexibilitet åt systemet. Även regelverken behöver ses över för att underlätta småskalig produktion. Framtiden ligger inte i ett enda energislag utan i mångfalden – i den uppsjö av tekniska tillämpningar och lösningar, och utvecklingen av dessa, som vi i Sverige är så duktiga på och som har potentialen att bli en enorm global framtida exportmarknad. En bieffekt blir att den gröna energiomställningen (till skillnad från kärnkraften) beräknas skapa tiotusentals nya jobb! Massvis med svenska teknikföretag ligger redan i startgroparna och rycker i väntan på startskottet för denna gröna energirevolution. Vi i Vänsterpartiet kommer inte svika vare sig dem eller framtida generationer – vi väljer att satsa på en hållbar framtid och billig förnybar energi – för både miljöns och jobbens skull!

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad

Nej, nej, nej, nej - inget av ovanstående stämmer! Vi inte bara kan, utan vi har all anledning till varför vi bör satsa på 100% förnybar energi. Tekniken finns redan, och den kommer bara att bli ännu bättre och billigare!

Vad vi miljövänner talar om är en grön energiomställning där vi lugnt och sansat ersätter farlig kärnkraft och fossila energikällor med förnybar energi som drivs av sol, vind och vatten. En del av denna gröna energiomställning består också av energieffektiviseringar som redan idag är en naturlig och pågående process, men där det trots det finns enorma energibesparingar och satsningar man kan göra (det är dessutom oerhört kostnadseffektivt och en god investering i sig). Vi talar alltså om att helt enkelt, steg för steg, rationalisera bort behovet av våra kärnkraftsverk som redan idag egentligen uppnått sin pensionsålder.

Att våra kärnkraftsverk är gamla och slitna kommer väl förresten knappast som en överraskning för någon. Otaliga driftstopp, investeringar, reparationer – incidenter. De lever på konstgjord andning. Men nu när verkligheten – nybyggen i Finland, Frankrike och Storbritannien – fullkomligt krossat fantasierna om billig ny kärnkraftsel tvivlar till och med Vattenfall själva på om det är en klok investering. Lagom till när nya reaktorer i så fall kan börja tas i bruk runt 2030 (troligen ännu senare) så lär nästa generation reaktorer – generation 4, bridreaktorer som kan återanvända vårt nuvarande kärnavfall och drastiskt minska slutförvaringstiden från helt omöjliga 100 000 år till bara 1000-2000 år – börja bli kommersiellt tillgängliga. Då har vi investerat, och i decennier framöver låst fast, hundratals miljarder i teknik som är antik redan innan den tas i bruk.

Frågan är med andra ord inte om vi ska investera dessa hundratals miljarder inom energiområdet de närmaste decennierna, för det måste vi, utan vad vi ska investera i?

Redan idag är flera former av förnybar energi billigare och mer konkurrenskraftigt än ny kärnkraft, och medan kostnaderna för den förnybara energiproduktionen minskar snabbt med den ökade utbyggnationen och snabba utvecklingen, så ökar kostnaderna för kärnkraften. Ny kärnkraft är helt enkelt inte konkurrenskraftig. Och faktum är att Sverige – sitt kalla klimat och elintensiva industri till trots – har alla förutsättningar för att snabbt uppnå målet på 100% förnybar energi! (Och dessutom exportera stora kvantiteter grön el i framtiden) Vi bor i ett avlångt land med varierande väder och enorma kuststräckor – potentialen för land- och havsbaserad vindkraft, liksom nya sorters vattenkraft, är enorma. Även solenergi kommer att spela en viktig roll i framtiden och gör det redan idag för många villa-/stugägare. Vi har redan idag ytterst god tillgång till vattenkraft att reglera annan förnybar energiproduktion med, och teknikerna för att lagra energi utvecklas snabbt. Potentialen och möjligheterna är enorma!

Den gröna energiomställningen kräver sina investeringar. Inte minst behöver elnätet och reglertekniken i den byggas ut kraftigt för att kunna ta tillvara på framtidens småskaliga, mångsidiga och decentraliserade energiproduktion, och för att ge stabilitet och flexibilitet åt systemet. Även regelverken behöver ses över för att underlätta småskalig produktion. Framtiden ligger inte i ett enda energislag utan i mångfalden – i den uppsjö av tekniska tillämpningar och lösningar, och utvecklingen av dessa, som vi i Sverige är så duktiga på och som har potentialen att bli en enorm global framtida exportmarknad. En bieffekt blir att den gröna energiomställningen (till skillnad från kärnkraften) beräknas skapa tiotusentals nya jobb! Massvis med svenska teknikföretag ligger redan i startgroparna och rycker i väntan på startskottet för denna gröna energirevolution. Vi i Vänsterpartiet kommer inte svika vare sig dem eller framtida generationer – vi väljer att satsa på en hållbar framtid och billig förnybar energi – för både miljöns och jobbens skull!

Mika Schroderus, Vänsterpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.