06 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Makten bör delas

:

Adel, präster, borgare och bönder.

Historiens makt fördelades i de fyra stånden. Idag är det större maktkoncentration och småstaden måste vara extra kritisk när en liten krets bestämmer. Socialdemokraternas förstamajtåg hade den politiska adeln på besök, med borgerlig förankring i tredje statsmakten och med kyrkans välsignelse. Jag undrar bara hur bönderna ska tuktas?

Montesquieu

Adel, präster, borgare och bönder.

Historiens makt fördelades i de fyra stånden. Idag är det större maktkoncentration och småstaden måste vara extra kritisk när en liten krets bestämmer. Socialdemokraternas förstamajtåg hade den politiska adeln på besök, med borgerlig förankring i tredje statsmakten och med kyrkans välsignelse. Jag undrar bara hur bönderna ska tuktas?

Montesquieu

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.