02 maj 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Jobben blir fler med alliansregeringen

Debatt:

Arbetsmarknad. Vi moderater samtalade nyligen med unga Skaraborgare på plats i Skövde och Lidköping. Sverige och Skaraborg som är starkt exportberoende har under flera år känt av den internationella utdragna svagare konjunkturen. Därför har alliansregeringens prioritering av arbetslinjen varit oerhört viktig. Med anledning av alliansregeringens tydliga jobbpolitik har jobben blivit fler.

Över 250 000 fler är sysselsatta än år 2006 när väljarna gav alliansregeringen förtroendet. Vi gick till val på fler jobb och vi genomför vad vi lovar.

Fler jobb växer fram som ett resultat av en medveten politik. Vi prioriterar att fler människor ska känna den trygghet, frihet och känsla av mening som ett jobb ger. Det är bara genom att fler har ett arbete att gå till som vi kan finansiera den höga kvalitet i vården, omsorgen och skola som vi vill ha.

Vi fortsätter ta ansvar för Sveriges ekonomi och se till att ännu fler människor får jobb. Inte minst i våra samtal med unga, t ex i Skaraborg, ser vi vikten av en politik som gör det lättare för unga att få jobb. Därför har alliansregeringen sänkt arbetsgivaravgiften för unga, så att företagen skulle få en bättre möjlighet att anställa ung arbetskraft. Den vill (S) istället höja, trots att den tillsammans med alliansregeringens andra arbetsmarknadsåtgärder har gett en tydlig förbättring av ungdomsarbetslösheten i t ex Falköping med 35 % i jämförelse med samma tid förra året, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Skövdes ungdomsarbetslöshet har minskat med 34 %, Mariestads 33 %, Lidköpings 12 %, och Vara 12 %.

Skaraborg behöver nya vägar in till jobb, och där finns utmaningar. Jobben skapas i huvudsak hos företagen; i Skaraborgs jordbruk, restauranger, industrier, butiker och företag.

Genom YA-jobben lär sig unga jobbet på jobbet. Till sommaren möjliggör vi för fler äldre att skola om sig genom att höja åldern för studiestöd och vi förändrar arbetsgivaravgifterna för unga så att de sänks för den yngre åldersgrupp där det gör mest nytta. Vi gör också en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än för tjugo år sedan. Fler behöver mer omfattande stöd från Arbetsförmedlingen än tidigare. Det kräver att vi har en Arbetsförmedling som möter dagens arbetsmarknad, att insatserna vässas och att verktygslådan används på bästa sätt.

Alla behövs för att bygga Skaraborg starkare.

Elisabeth Svantesson

Arbetsmarknadsminister

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Emma Ophus (M)

Ordförande Moderata Ungdomsförbundet Skaraborg

Över 250 000 fler är sysselsatta än år 2006 när väljarna gav alliansregeringen förtroendet. Vi gick till val på fler jobb och vi genomför vad vi lovar.

Fler jobb växer fram som ett resultat av en medveten politik. Vi prioriterar att fler människor ska känna den trygghet, frihet och känsla av mening som ett jobb ger. Det är bara genom att fler har ett arbete att gå till som vi kan finansiera den höga kvalitet i vården, omsorgen och skola som vi vill ha.

Vi fortsätter ta ansvar för Sveriges ekonomi och se till att ännu fler människor får jobb. Inte minst i våra samtal med unga, t ex i Skaraborg, ser vi vikten av en politik som gör det lättare för unga att få jobb. Därför har alliansregeringen sänkt arbetsgivaravgiften för unga, så att företagen skulle få en bättre möjlighet att anställa ung arbetskraft. Den vill (S) istället höja, trots att den tillsammans med alliansregeringens andra arbetsmarknadsåtgärder har gett en tydlig förbättring av ungdomsarbetslösheten i t ex Falköping med 35 % i jämförelse med samma tid förra året, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Skövdes ungdomsarbetslöshet har minskat med 34 %, Mariestads 33 %, Lidköpings 12 %, och Vara 12 %.

Skaraborg behöver nya vägar in till jobb, och där finns utmaningar. Jobben skapas i huvudsak hos företagen; i Skaraborgs jordbruk, restauranger, industrier, butiker och företag.

Genom YA-jobben lär sig unga jobbet på jobbet. Till sommaren möjliggör vi för fler äldre att skola om sig genom att höja åldern för studiestöd och vi förändrar arbetsgivaravgifterna för unga så att de sänks för den yngre åldersgrupp där det gör mest nytta. Vi gör också en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än för tjugo år sedan. Fler behöver mer omfattande stöd från Arbetsförmedlingen än tidigare. Det kräver att vi har en Arbetsförmedling som möter dagens arbetsmarknad, att insatserna vässas och att verktygslådan används på bästa sätt.

Alla behövs för att bygga Skaraborg starkare.

Elisabeth Svantesson

Arbetsmarknadsminister

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Emma Ophus (M)

Ordförande Moderata Ungdomsförbundet Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.