30 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Varför följer inte tekniska kontoret fullmäktiges beslut?

Insändare: Stadsmiljö

Den 19 april 1999 antog Mariestads kommunfullmäktige ett gestaltningsprogram för centrum.

Bakgrunden var att man i centrum hade skapat mer utrymme för gående, cyklister och för folk att träffas och umgås på. Detta var resultat av att viss biltrafik, parkeringar och busshållplatsen vid cityhuset togs bort.

Dessa områden måste gestaltas och ges en tilltalande utformning med funktionella möbler och armaturer. Övriga områden i centrum måste också på sikt anpassas till dessa. Skyltningen skulle ses över och staden skulle ges en egen färg. Svart, som hittills hade dominerat som färg och lätt kan uppfattas som dyster, skulle minimeras till förmån för stadens färg som blev två olika gröna nyanser. Den rörighet som ofta präglar staden med en mängd olika material, färger och utformningar ville man också komma ifrån.

Många personer, såväl politiker som tjänstemän, deltog i detta arbete och en konsult tog fram ett förslag som efter bearbetning antogs av fullmäktige.

De större förändringarna på bland annat Norra och södra torggatan projekterades av den anlitade konsulten och blev utförd enligt programmet. Däremot strulade det ordentligt med kommunens egna tjänstemän som köpte in helt andra saker än de som de själva hade varit med om att föreslå i programmet.

Nu kan vi se hur man på flera håll, bland annat vid Järnvägsstationen, Gärdesbron och nu senast nedanför länsstyrelsen har valt helt andra armaturer än de som anges i programmet. Detta trots att det finns flera olika modeller att välja bland.

Om man i en beslutsprocess kommer fram till att man måste välja en annan produkt, kanske på grund av att den i programmet föreslagna produkten är tagen ur produktion, måste gestaltningsprogrammet revideras med samma noggrannhet som det tillkom. När det gäller valet av armaturer måste dessa, utöver en bra bländfri belysning kvällstid, också ha en tilltalande utformning för att passa in på dagen.

De nu monterade armaturerna utmed ån nedanför länsstyrelsen uppfyller inte något av dessa kriterier. De armaturer som i programmet föreslås för den här typen av miljö är den som sitter monterad utmed gångstråket genom stadsparken samt på andra sidan ån vid småbåtshamnen.

Följ gestaltningsprogrammet och vi får en trivsam stad att vistas i.

Bengt-Inge Gunnarsson

Den 19 april 1999 antog Mariestads kommunfullmäktige ett gestaltningsprogram för centrum.

Bakgrunden var att man i centrum hade skapat mer utrymme för gående, cyklister och för folk att träffas och umgås på. Detta var resultat av att viss biltrafik, parkeringar och busshållplatsen vid cityhuset togs bort.

Dessa områden måste gestaltas och ges en tilltalande utformning med funktionella möbler och armaturer. Övriga områden i centrum måste också på sikt anpassas till dessa. Skyltningen skulle ses över och staden skulle ges en egen färg. Svart, som hittills hade dominerat som färg och lätt kan uppfattas som dyster, skulle minimeras till förmån för stadens färg som blev två olika gröna nyanser. Den rörighet som ofta präglar staden med en mängd olika material, färger och utformningar ville man också komma ifrån.

Många personer, såväl politiker som tjänstemän, deltog i detta arbete och en konsult tog fram ett förslag som efter bearbetning antogs av fullmäktige.

De större förändringarna på bland annat Norra och södra torggatan projekterades av den anlitade konsulten och blev utförd enligt programmet. Däremot strulade det ordentligt med kommunens egna tjänstemän som köpte in helt andra saker än de som de själva hade varit med om att föreslå i programmet.

Nu kan vi se hur man på flera håll, bland annat vid Järnvägsstationen, Gärdesbron och nu senast nedanför länsstyrelsen har valt helt andra armaturer än de som anges i programmet. Detta trots att det finns flera olika modeller att välja bland.

Om man i en beslutsprocess kommer fram till att man måste välja en annan produkt, kanske på grund av att den i programmet föreslagna produkten är tagen ur produktion, måste gestaltningsprogrammet revideras med samma noggrannhet som det tillkom. När det gäller valet av armaturer måste dessa, utöver en bra bländfri belysning kvällstid, också ha en tilltalande utformning för att passa in på dagen.

De nu monterade armaturerna utmed ån nedanför länsstyrelsen uppfyller inte något av dessa kriterier. De armaturer som i programmet föreslås för den här typen av miljö är den som sitter monterad utmed gångstråket genom stadsparken samt på andra sidan ån vid småbåtshamnen.

Följ gestaltningsprogrammet och vi får en trivsam stad att vistas i.

Bengt-Inge Gunnarsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.