30 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Samhället ska byggas med omtanke och medmänsklighet

Debatt:

Välfärd. PRO skriver i sin artikel ( 22 april) om bland annat skattefrågor och äldreomsorg och vill ha besked från de politiska partierna.
Valåret 2014 kan vi summera konsekvenserna av åtta års skattesänkarpolitik från alliansregeringens sida. Den politiken talar sitt tydliga språk.

De 10 procent av befolkningen med högst inkomster, har sammantaget fått större inkomstförstärkningar än de 60 procent av befolkningen med lägsta inkomsterna.

Vänsterpartiet tycker att det blir en stark slagsida när vi från allianshåll bara får höra om de extra pengar detta ger i lönekuvertet. Inte ett ord om att skattesänkningarna genom åren skett till priset av kraftigt försämrad trygghet vid arbetslöshet och sjukdom och att vi fått en vårdsektor som skriker efter mer resurser. Regeringen har inte bara försämrat trygghetssystemen och gröpt ur välfärden. Sjuka, arbetslösa och pensionärer får dessutom betala högre skatt än andra med löneinkomster. Det har också, med all rätt, upprört bland annat pensionärsorganisationerna.

Vänsterpartiet har i Riksdagen under flera år lagt förslag för att minska skattegapet mellan löntagare och pensionärer, sjuka och arbetslösa. Det är kostsamma reformer som också måste vägas mot behovet av välfärdssatsningar. Vår strävan är att på sikt få en likformig beskattning.

Med en större andel äldre ökar behoven av resurser till hemtjänst, äldreboenden och vårdsektorn. Vänsterpartiet har konsekvent krävt ökade och värdebeständiga statsbidrag till kommuner och landsting för att kunna möta dessa behov. Detta har varit möjligt eftersom vi säger nej till regeringens skattesänkningar. Vi har också lagt förslag om ökad bemanning inom äldreomsorgen och riktat stöd till hemtjänsten. Äldre måste kunna få bestämma mer över den hjälp man vill ha av hemtjänsten bland annat att återkommande få träffa samma personer. Vi vill också införa ett tak på 100 kr per timme för hemtjänst. Inom ramen för ett matlyft föreslår vi en ökad satsning på god och näringsriktig mat inom äldreomsorgen.

När det gäller pensionssystemet vill vi göra en översyn. Pensionssystemet måste vara stabilt och förutsägbart. Vi vill bland annat se över möjligheten att avskaffa avsättningarna till PPM-systemet (Premiepensionssystemet) och istället låta de avgifterna och motsvarande pensionsförmåner hanteras inom inkomstpensionssystemet. PPM har hittills visat sig innebära höga förvaltningskostnader.

Vi vill ha ett samhälle som byggs med omtanke och medmänsklighet. Girigheten ska inte få råda. Vi motsätter oss att privata vinstintressen ska få styra i välfärden och att gemensamma skattepengar förslösas. Vänsterpartiet menar att alla skattepengar till vård, skola och omsorg ska användas till personal och verksamhet.

Marie Engström Rosengren

ordförande Vänsterpartiet Mariestad

De 10 procent av befolkningen med högst inkomster, har sammantaget fått större inkomstförstärkningar än de 60 procent av befolkningen med lägsta inkomsterna.

Vänsterpartiet tycker att det blir en stark slagsida när vi från allianshåll bara får höra om de extra pengar detta ger i lönekuvertet. Inte ett ord om att skattesänkningarna genom åren skett till priset av kraftigt försämrad trygghet vid arbetslöshet och sjukdom och att vi fått en vårdsektor som skriker efter mer resurser. Regeringen har inte bara försämrat trygghetssystemen och gröpt ur välfärden. Sjuka, arbetslösa och pensionärer får dessutom betala högre skatt än andra med löneinkomster. Det har också, med all rätt, upprört bland annat pensionärsorganisationerna.

Vänsterpartiet har i Riksdagen under flera år lagt förslag för att minska skattegapet mellan löntagare och pensionärer, sjuka och arbetslösa. Det är kostsamma reformer som också måste vägas mot behovet av välfärdssatsningar. Vår strävan är att på sikt få en likformig beskattning.

Med en större andel äldre ökar behoven av resurser till hemtjänst, äldreboenden och vårdsektorn. Vänsterpartiet har konsekvent krävt ökade och värdebeständiga statsbidrag till kommuner och landsting för att kunna möta dessa behov. Detta har varit möjligt eftersom vi säger nej till regeringens skattesänkningar. Vi har också lagt förslag om ökad bemanning inom äldreomsorgen och riktat stöd till hemtjänsten. Äldre måste kunna få bestämma mer över den hjälp man vill ha av hemtjänsten bland annat att återkommande få träffa samma personer. Vi vill också införa ett tak på 100 kr per timme för hemtjänst. Inom ramen för ett matlyft föreslår vi en ökad satsning på god och näringsriktig mat inom äldreomsorgen.

När det gäller pensionssystemet vill vi göra en översyn. Pensionssystemet måste vara stabilt och förutsägbart. Vi vill bland annat se över möjligheten att avskaffa avsättningarna till PPM-systemet (Premiepensionssystemet) och istället låta de avgifterna och motsvarande pensionsförmåner hanteras inom inkomstpensionssystemet. PPM har hittills visat sig innebära höga förvaltningskostnader.

Vi vill ha ett samhälle som byggs med omtanke och medmänsklighet. Girigheten ska inte få råda. Vi motsätter oss att privata vinstintressen ska få styra i välfärden och att gemensamma skattepengar förslösas. Vänsterpartiet menar att alla skattepengar till vård, skola och omsorg ska användas till personal och verksamhet.

Marie Engström Rosengren

ordförande Vänsterpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.