23 apr 2014 06:00

23 jan 2015 14:35

Vi har inte råd att strunta i EU-valet

Debatt:

EU. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. I förra valet röstade bara drygt var tredje LO-medlem. Risken är stor att denna illavarslande trend fortsätter. Det finns en besvikelse och till och med stor ilska över hur EU-projektet utvecklats.

Vi delar denna besvikelse. När Sverige blev medlem av EU för snart 20 år sedan kunde vi inte föreställa oss att arbetstagarna på den inre marknaden skulle diskrimineras beroende på deras arbetsgivares nationalitet. Och att svenska fack inte skulle få tillåtelse att vidta stridsåtgärder för att garantera likabehandling på svensk arbetsmarknad. Så kan vi inte ha det.

Det går knappt en dag utan att vi möts av rapporter om människor som tvingas arbeta till låga löner och usla arbetsvillkor. Arbetare som utnyttjas för att de kommer från andra länder. Mörkertalet är troligen stort.

Vad har EU med detta att göra? EU har bland annat i den uppmärksammade ”Lavaldomen” gjort det svårare för facket att kräva svenska kollektivavtal hos de företag som är verksamma i Sverige. Det är oerhört stötande och provocerande att vi från fackligt håll inte ska kunna sätta press på arbetsgivarna att betala människor lika lön för lika arbete. Detta kan vi aldrig acceptera.

Svenska kollektivavtal ska gälla alla i Sverige. Vi ska naturligtvis vara kritiska till EU, men ändå komma ihåg att det är ett högerdominerat Europa som styr. Lösningen är inte att vända oss bort och knyta näven i fickan. Vi måste använda vår ilska konstruktivt.

När vi tittar på valdeltagandet kan vi se att klassklyftorna spelar stor roll. Arbetare röstar i mindre utsträckning än andra grupper. Arbetslösa mindre än de som har jobb. De som behöver politiken och demokratin allra mest är de som vänder den ryggen. Det borde vara tvärtom. Vi som är mest upprörda över utvecklingen är vi som ska rösta mer än andra. Vi kan inte kasta bort våra röster och låta andra krafter styra. Det här är inte ett val som handlar om vi gillar EU eller inte eller om vi en gång röstade nej. Nästan sex av tio lagar som vi inför i Sverige har sitt ursprung i EU.

Vill vi göra något åt upphandlingarna, åt oseriösa företagare, åt möjligheten att hävda fackliga och mänskliga rättigheter måste vi använda den makt vi har. I en demokrati har alla en röst varken mer eller mindre. Använd din! Gör din röst hörd för svenska kollektivavtal i Sverige!

Johan Danielsson (s) kandidat till Europaparlamentet på plats 10

För 6F Skaraborg:

Jörgen Frödelius Byggnads

Johan Fredriksson Elektrikerna

Anders Edgren Fastighets

Douglas Strömberg Målarna

Bengt-Göran Henningsson Seko

Vi delar denna besvikelse. När Sverige blev medlem av EU för snart 20 år sedan kunde vi inte föreställa oss att arbetstagarna på den inre marknaden skulle diskrimineras beroende på deras arbetsgivares nationalitet. Och att svenska fack inte skulle få tillåtelse att vidta stridsåtgärder för att garantera likabehandling på svensk arbetsmarknad. Så kan vi inte ha det.

Det går knappt en dag utan att vi möts av rapporter om människor som tvingas arbeta till låga löner och usla arbetsvillkor. Arbetare som utnyttjas för att de kommer från andra länder. Mörkertalet är troligen stort.

Vad har EU med detta att göra? EU har bland annat i den uppmärksammade ”Lavaldomen” gjort det svårare för facket att kräva svenska kollektivavtal hos de företag som är verksamma i Sverige. Det är oerhört stötande och provocerande att vi från fackligt håll inte ska kunna sätta press på arbetsgivarna att betala människor lika lön för lika arbete. Detta kan vi aldrig acceptera.

Svenska kollektivavtal ska gälla alla i Sverige. Vi ska naturligtvis vara kritiska till EU, men ändå komma ihåg att det är ett högerdominerat Europa som styr. Lösningen är inte att vända oss bort och knyta näven i fickan. Vi måste använda vår ilska konstruktivt.

När vi tittar på valdeltagandet kan vi se att klassklyftorna spelar stor roll. Arbetare röstar i mindre utsträckning än andra grupper. Arbetslösa mindre än de som har jobb. De som behöver politiken och demokratin allra mest är de som vänder den ryggen. Det borde vara tvärtom. Vi som är mest upprörda över utvecklingen är vi som ska rösta mer än andra. Vi kan inte kasta bort våra röster och låta andra krafter styra. Det här är inte ett val som handlar om vi gillar EU eller inte eller om vi en gång röstade nej. Nästan sex av tio lagar som vi inför i Sverige har sitt ursprung i EU.

Vill vi göra något åt upphandlingarna, åt oseriösa företagare, åt möjligheten att hävda fackliga och mänskliga rättigheter måste vi använda den makt vi har. I en demokrati har alla en röst varken mer eller mindre. Använd din! Gör din röst hörd för svenska kollektivavtal i Sverige!

Johan Danielsson (s) kandidat till Europaparlamentet på plats 10

För 6F Skaraborg:

Jörgen Frödelius Byggnads

Johan Fredriksson Elektrikerna

Anders Edgren Fastighets

Douglas Strömberg Målarna

Bengt-Göran Henningsson Seko

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.