23 apr 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Demokrati är mer än folkstyre

Insändare: Rättigheter och skyldigheter

Om man frågar någon här i Sverige vad demokrati är, så får man genast till svar att det är ”folkstyre”. Och det är rätt, men det är inte allt.

Demokrati är ju mycket mer än så. Det är många andra saker som hör till demokratin, till exempel jämlikhet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Det har inte alltid varit så mycket demokrati här i landet heller. Men svenska folket har arbetat mycket hårt för att förverkliga demokratins principer. Och man har ju lyckats med att skaffa skapligt liv för alla medborgare, så att ingen behöver gå och tigga till sig sin dagliga bröd.

Men demokrati är inte bara rättigheter, det innebär även ansvar och skyldigheter. I ett demokratiskt land är de styrande skyldiga att ordna godtagbara förhållanden för alla medborgare. Ett sådant land får inte vältra över sitt ansvar på andra nationer. I ett demokratiskt land får man inte diskriminera vare sig de enskilda individerna eller folkgrupper, utan alla invånare ska komma i åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

I Rumänien antogs demokratiskt författning år 1991. Men de tycks inte följa de demokratiska grundreglerna, utan de diskriminerar landets minoriteter. Det är inte Sveriges sak att ta hand om de lidande människorna från Rumänien. Vi har tillräckligt med våra egna problem här i landet. Men Sverige, tillsammans med andra EU-länder, måste arbeta på riksnivå för att sätta sprätt på Rumänien (och andra sådana länder) som inte tar hand om alla sina medborgare. Vi ska få dem att förstå, att alla människor är likvärdiga och har rätt till ett drägligt liv.

Jag ska passa på och skicka ett tack till kommunalrådet Abrahamsson, som redan har börjat med detta arbete; Tack.

MARIA MATTSON

Om man frågar någon här i Sverige vad demokrati är, så får man genast till svar att det är ”folkstyre”. Och det är rätt, men det är inte allt.

Demokrati är ju mycket mer än så. Det är många andra saker som hör till demokratin, till exempel jämlikhet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Det har inte alltid varit så mycket demokrati här i landet heller. Men svenska folket har arbetat mycket hårt för att förverkliga demokratins principer. Och man har ju lyckats med att skaffa skapligt liv för alla medborgare, så att ingen behöver gå och tigga till sig sin dagliga bröd.

Men demokrati är inte bara rättigheter, det innebär även ansvar och skyldigheter. I ett demokratiskt land är de styrande skyldiga att ordna godtagbara förhållanden för alla medborgare. Ett sådant land får inte vältra över sitt ansvar på andra nationer. I ett demokratiskt land får man inte diskriminera vare sig de enskilda individerna eller folkgrupper, utan alla invånare ska komma i åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

I Rumänien antogs demokratiskt författning år 1991. Men de tycks inte följa de demokratiska grundreglerna, utan de diskriminerar landets minoriteter. Det är inte Sveriges sak att ta hand om de lidande människorna från Rumänien. Vi har tillräckligt med våra egna problem här i landet. Men Sverige, tillsammans med andra EU-länder, måste arbeta på riksnivå för att sätta sprätt på Rumänien (och andra sådana länder) som inte tar hand om alla sina medborgare. Vi ska få dem att förstå, att alla människor är likvärdiga och har rätt till ett drägligt liv.

Jag ska passa på och skicka ett tack till kommunalrådet Abrahamsson, som redan har börjat med detta arbete; Tack.

MARIA MATTSON

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.